Fundacja Szachowa  /  Organizujemy  /  Turnieje Niepodległości  /  Turniej 2022  /  Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny

 

Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”

Warszawa, 11 listopada 2022 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

 Komunikat organizacyjny nr 1  

 

 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.
 2. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
 3. Partner Technologiczny: MediaConsulting.pl
 4. Finansowe wsparcie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz darczyńcy wspierający działalność Fundacji.
 5. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja
 6. Sędzia główny: IA Paweł Suwarski
 7. Termin i miejsce: 11 listopada 2022 roku, Warszawa,Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.
 8. Szczegółowy terminarz rozgrywek w dniu 11 listopada 2022 r.:
 • 9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników, zgłoszonych po 4 listopada,którzy nie opłacili wpisowego.
  Uwaga!Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 4 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

Arcymistrzowie oraz inne osoby zwolnione z wpisowego proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w turnieju u sędziego na sali gry do godz. 9:45!

 • 10:00 – 12:00 – rundy I - III
 • 12:00 – 12:30 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległościw dniu 11 listopada 1918 roku;
 • 12:30 – 17:30 – rundy IV - IX
 • Uroczyste zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem nagród (15 minut po rozegraniu ostatniej partii turniejowej).
 1. Turnieje

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO w szachach szybkich co najmniej 1800lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich.

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO w szachach szybkich poniżej 1800 lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich.

C – Open C dla dzieci w wieku do lat 12

Uwaga!

Każdy uczestnik turnieju musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach (posiadać numer identyfikacyjny).

Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE uniemożliwia uczestnictwo w turniej.

Turniej A

W turnieju udział może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich minimum 1800 ELO lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich.

Wpisowe:

 • 80 zł, w tym opłata klasyfikacyjno - rankingowa do FIDE;
 • zwolnieni z opłat wpisowego są seniorzy ur. 1952 i wcześniej oraz arcymistrzowie i arcymistrzynie.
 • Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny w Turnieju Niepodległości (turniej A, B lub C) występuje więcej niż 1 dziecko do lat 18, to drugie i kolejne dziecko płaci jedynie 50% wpisowego.

Turniej B

W turnieju udział może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich poniżej 1800 ELO lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich, a także zawodnicy bez ELO.

Wpisowe:

 • 80 zł, w tym opłata klasyfikacyjno - rankingowa do PZSzach i FIDE.
 • zwolnieni z opłat wpisowego są seniorzy ur. 1952 i wcześniej.
 • Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny w Turnieju Niepodległości (turniej A, B lub C) występuje więcej niż 1 dziecko do lat 18, to drugie i kolejne dziecko płaci jedynie 50% wpisowego.

Turniej C

 

Open dla dzieci do lat 12 (roczniki: 2010 i młodsze)

Wpisowe:

 • 60 zł
 • Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny w Turnieju Niepodległości (turniej C, B lub A) występuje więcej niż 1 dziecko, to drugie i kolejne dziecko płaci jedynie 50% wpisowego.

Opłaty startowe.

Opłaty startowe płatne są do dnia 4 listopada 2022 r. przelewem na konto

 • Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa, nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
 • w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki w godz. 17:00-19:00
 • w dniu 11.11.2021 r. w godz. 9:00 – 9:30 w sali gry w Centrum Olimpijskim w Warszawie (dotyczy zawodników płacących podwójne wpisowe).
 1. Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl  (w przypadku problemów na adres: ) do dnia 4 listopada br. oraz na stronach ChessArbitra.

Przy zgłoszeniu należy podać:
·         Imię i nazwisko
·         Kategorię szachową i ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
·         Datę urodzenia
·         Klub

11. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

12. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE.

13. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

 • ilość zdobytych punktów
 • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku
 • pełna punktacja Buchholza
 • liczba zwycięstw
 • progresja
 • losowanie

14. Fundusz nagród: 15000 PLN.

Turniej A – 7.000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej A

Nagrody główne: 5.300 PLN

- za miejsce pierwsze

2000

- za miejsce drugie

1000

- za miejsce trzecie  

800

- za miejsce czwarte  

600

- za miejsce piąte  

500

- za miejsce szóste  

400

 

Nagrody specjalne: 1.700 PLN

- dla najlepszej zawodniczki

500

- dla najlepszego seniora ur.1952 lub wcześniej

200

- dla najlepszego juniora (juniorki) do lat 18 (ur. 2004 i później)

200

- dla najlepszego juniora (juniorki) do lat 16 (ur. 2006 i później)

200

- I nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 ELO Rapid

200

- I nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 ELO Rapid

200

- I nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 ELO Rapid

200

 

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

Turniej B - 6000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej B:

Nagrody główne: 3.700 PLN

- za miejsce pierwsze

800

- za miejsce drugie

700   

- za miejsce trzecie  

600

- za miejsce czwarte  

500

- za miejsce piąte  

400

- za miejsce szóste  

300

- za miejsce siódme

200

- za miejsce ósme  

200

 

Nagrody specjalne: 2.300 PLN

 

- dla najlepszej zawodniczki               

300

- dla najlepszego seniora ur.1952 lub wcześniej

200

- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 2004 i później)    

200

- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 2004 i później)

200

- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2006 i później)

200

- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2006 i później)

200

- dla najlepszego juniora do lat 14 (ur. 2008 i później)

200

- dla najlepszej juniorki do lat 14 (ur. 2008 i później)               

200

- I nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 R

200

- I nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 R

200

- I nagroda w grupie rankingowej ≤ 1200 R lub bez ELO

200

 

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

Turniej C : 2000 PLN, a ponadto:

 • wszystkie dzieci otrzymają okolicznościowe naklejki (znaczki Turnieju Niepodległości);
 • za 10 pierwszych miejsc będą nagrody rzeczowe (wartościowe książki);
 • zwycięzcy grup otrzymają dyplomy.

Szczegółowy podział nagród pieniężnych – Turniej C:

Nagrody: 2000 PLN

- dla najlepszego juniora z rocznika 2010,

200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2010,

200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2011,

200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2011,

200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2012,

200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2012,

200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2013,

200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2013,

200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2014 lub młodszego,

200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2014 lub młodszej,

200

 

Uwaga!
Aby nagroda została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

 
15. Uwagi do nagród:

 • Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
 • Nagrody nie są dzielone.
 • Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I.    za miejsce       
II.   dla juniorów
III.   dla seniorów 
IV.   dla kobiet 
V.     w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

 • Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danejgrupie minimum 3 zawodników.
 • Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Turnieju Niepodległości przepadają.

 

 

16. Ubezpieczenie:

 

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

17. Sprawy porządkowe:

 

Ze względu na konieczność zachowania ostrożności związanej z epidemią koronawirusa, zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Związku Szachowego.

 

Wszystkie turnieje tj. Turniej A, Turniej B i Turniej C zgłoszone będą do klasyfikacji rankingowej FIDE turniejów szachów szybkich (rapid).

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

·         upomnienie
.         wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

18. Polityka prywatności.

 

a)  Zasady polityki prywatności w imprezach szachowych organizowanych przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego zostały zapisane na portalu Fundacji na stronie : http://www.poloniachess.pl/fundacja_szachowa/polityka_prywatnosci/.

 

b) Każdy uczestnik Turnieju Niepodległości zobowiązany jest do zapoznania się z ww. Zasadami, co w praktyce oznacza:

   - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Turnieju Niepodległości;

- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika (m.in. zawodnika, osoby towarzyszącej, kibica) w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju Niepodległości.

 

19. Postanowienia końcowe:

 

a) Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

b) W przypadkach spraw nie uregulowanych w niniejszym komunikacie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Turnieju Niepodległości (w sprawach organizacyjnych).

c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Turnieju (w sprawach organizacyjnych).

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

 

Dyrektor Turnieju Niepodległości

/-/ Maria Macieja

 

Sędzia główny Turnieju Niepodległości

/-/ IA Paweł Suwarski