K.Sz. Polonia Warszawa  /  SZKÓŁKA SZACHOWA

SZKÓŁKA SZACHOWA

 Szkółka Szachowa Polonii w roku szkolnym 2023/2024

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia szachowe przy ul. Konwiktorskiej 6 prowadzone będą zarówno przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego jak i Klub Szachowy Polonia Warszawa.

Fundacja zorganizuje zajęcia szachowe dla dzieci dla dzieci początkujących bez kategorii szachowych oraz z najniższymi kategoriami, niezależnie od   przynależności klubowej dzieci lub braku przynależności do konkretnego klubu. Zajęcia nie są dofinansowywane ze środków publicznych.

 

Uwagi !

1)     Zajęcia w Szkółce Szachowej Fundacji w I semestrze roku szkolnego 2023-2024 odbywać się będą w systemie stacjonarnym w 2 grupach. Jeżeli będą chętni, to powstanie dodatkowa trzecia grupa, która będzie mieć zajęcia on-line.

2)     Zakłada się, że w grupie uczyć się będzie 12 - 15 osób.  

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godziny lekcyjne tj. 1,5 godziny zegarowej.        

 Planowane grupy organizowane przez Fundację w 1 semestrze roku szkolnego 2023-2024 tj. w dniach od 19 września 2023 do 12 stycznia 2024 roku:

Zajęcia poprowadzi instruktor Paweł Suwarski:

- we wtorki w godzinach 17:30 – 19:00 (zajęcia stacjonarne dla dzieci początkujących bez kategorii szachowych oraz z najniższymi kategoriami; preferowany wiek dzieci: do 10 lat);

- w czwartki w godzinach 17:30 – 19:00 (zajęcia stacjonarne dla dzieci początkujących bez kategorii szachowych oraz z najniższymi kategoriami; preferowany wiek dzieci: 10 -14 lat);

- w piątki w godzinach 17.00-18.00 (zajęcia online - grupa powstanie tylko w przypadku odpowiedniej liczby chętnych).

Zgłoszenia do Szkółki Szachowej Fundacji.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem do „Szkółki Szachowej" Fundacji proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 15 września br. mailem na adres: .

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych:

1)     imię i nazwisko dziecka

2)     data urodzenia dziecka

3)     posiadana kategoria szachowa lub informacja, że dziecko nie posiada żadnej kategorii szachowej

4)     preferowana grupa

5)     numer szkoły do jakiej dziecko uczęszcza

6)     telefon kontaktowy

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa znajomość gry w szachy czyli znajomość ruchów figur.

Planowany początek zajęć: 19 września 2023 r. (grupa wtorkowa), 21 września (grupa czwartkowa), 22 września (grupa piątkowa on-line o ile zbiorą się chętni).

Uwaga! Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

Grupy stacjonarne.

Opłaty za I semestr (19.09.2023 – 15.01.2024: 700 PLN (15 zajęć x 2 godziny lekcyjne = 30 godzin x 25 PLN/za godzinę).

Grupa on-line.

Opłaty za I semestr (22.09.2023 – 15.01.2024: 500 PLN (15 godzin zegarowych).

Uwagi: Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.

Opłaty za II semestr (29.01. – 20.06.2024) zostaną podane w styczniu 2024 roku.

Termin płatności: za 1 semestr do 30.09.2023 r. – kwota 700 PLN (zajęcia stacjonarne lub 500 PLN zajęcia on-line.

Opłaty należy przekazać: przelewem na konto: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa ,nr    95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
(proszę wymienić, jakich dzieci dotyczy opłata)

lub
w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 17:00-19:00

 

Klub Szachowy Polonia Warszawa

Klub Szachowy Polonia Warszawa poprowadzi zajęcia szachowe wyłącznie dla zawodników Klubu. Zajęcia dla części zawodników będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Uwaga !

Szkolenie szachowe w Klubie Szachowym Polonia Warszawa w okresie: wrzesień – grudzień 2023 odbywać się będą w systemie mieszanym tj. 5 grup (3 w tym jedna składająca się z 2 podgrup) będą miały zajęcia w trybie stacjonarnym oraz 2 grupy w trybie on-line.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu.    

Zajęcia on-line odbywać się będą na profesjonalnej platformie ZOOM – tak jak w roku szkolnym 2022/2023.

Kontynuacja szkolenia w roku 2023 w okresie wrzesień – grudzień wg następującego harmonogramu:

  1. Grupy dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową – zajęcia stacjonarne poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (poniedziałki w godzinach 16:15 – 20:15 w 2 podgrupach). Początek zajęć: 4 września br.;

a)      dla zawodników z rankingiem min. 1400 ELO (16:15 – 18:15)

b)     dla zawodników z rankingiem < 1400 ELO (18:15 – 20:15).

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających III i II kategorię szachową – zajęcia stacjonarne poprowadzi arcymistrz Łukasz Jarmuła (piątki w godzinach 17:00 – 19:00). Początek zajęć: 8 września br.;

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową - zajęcia stacjonarne poprowadzi arcymistrzyni Agnieszka Brustman (środy w godzinach 17:00 – 18:30). Początek zajęć: 13 września br.;

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i V kategorię szachową - zajęcia on-line poprowadzi mistrz FIDE Jerzy Owczarzak (wtorki w godzinach 18:30 – 20:00). Początek zajęć: 12 września br.;

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających III i II kategorię szachową- zajęcia on-line poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (czwartki w godzinach 17:30 – 19:00). Początek zajęć: 14 września br.;

 

Uwaga! Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

Finanse – Klub Szachowy – (wrzesień – grudzień 2023 r.).

1)     W okresie: wrzesień – grudzień br. zajęcia dla zawodników Klubu Szachowego Polonia Warszawa będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Dofinansowanie dotyczy zawodników, którzy są zameldowani w Warszawie i ponadto w roku 2022 brali udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Młodzików i/lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i/lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Zawodnicy, którzy brali udział w WOM 2023 będą objęci dofinansowaniami w roku 2024.


Jeśli dziecko spełnia ww. kryteria, to dopłata ze strony rodziców za 30 godzin zajęć w okresie: wrzesień – grudzień 2023 r. wyniesie 600 PLN od dziecka. Pozostałe koszty zostaną pokryte z dofinansowania, jakie Klub otrzyma z Biura Sportu i Rekreacji.

Odpłatność za zajęcia dla pozostałych zawodników, nie wymienionych w punkcie 1 wyniesie 800 PLN za zajęcia stacjonarne (grupy poniedziałkowe, grupa w środy oraz grupa piątkowa) oraz 700 PLN za zajęcia on-line (grupa wtorkowa i grupa czwartkowa).

Uwagi:

  1. Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.

Termin płatności: do 30.09.2023 r.

Konto Klubu:

Klub Szachowy Polonia Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa; Nr rachunku bankowego: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893

 (z dopiskiem : szkolenie oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka)

 

Szczegółowych informacji udziela Maria Macieja -

 

Maria Macieja

Koordynator Szkółki Szachowej Polonii

Dyrektor Klubu Szachowego Polonia Warszawa: