Szkółka szachowa

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia szachowe przy ul. Konwiktorskiej 6 prowadzone będą zarówno przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego jak i Klub Szachowy Polonia Warszawa.

Klub Szachowy "Polonia" Warszawa

 Szkółka Szachowa

Rok szkolny 2018/2019

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia szachowe przy ul. Konwiktorskiej 6 prowadzone będą zarówno przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego jak i Klub Szachowy Polonia Warszawa.

 

  1. Fundacja zorganizuje zajęcia szachowe dla dzieci w wieku 6-12 lat, niezależnie od         przynależności klubowej dzieci lub braku przynależności do konkretnego klubu. Zajęcia nie są dofinansowywane ze środków publicznych.

 

  1. Klub Szachowy Polonia Warszawa poprowadzi zajęcia szachowe wyłącznie dla zawodników Klubu. Zajęcia będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dla dzieci, które w roku 2017 brały udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Mistrzostwach Polski Juniorów.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu. Zakłada się, że w grupie uczyć się będzie max 10 osób.  

 Planowane grupy organizowane przez Fundację:

Fundacja planuje zorganizowanie 2 grup dla dzieci nie posiadających kategorii szachowych oraz posiadających V kategorie szachowe. Dzieci mogą, ale nie muszą należeć do jakiegokolwiek klubu.

Zajęcia poprowadzi instruktor Paweł Suwarski:

- we wtorki w godzinach 17:30 – 19:00;

- w czwartki w godzinach 17:30 – 19:00;

Zgłoszenia do Szkółki Szachowej Fundacji.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem do „Szkółki Szachowej" proszę o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 8 września br. mailem na adres:   . Planowany początek zajęć: 10 września 2018 r. (grupa poniedziałkowa), 11 września 2018 r. (grupa wtorkowa) oraz 13 września (grupa czwartkowa).

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych:

1) imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, posiadana kategoria szachowa lub zaznaczenie
że dziecko nie posiada żadnej kategorii szachowej

2) preferowana grupa

3) numer szkoły do jakiej dziecko uczęszcza

4) telefon kontaktowy

 

Uwaga! Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

Informuję, że tradycyjnie już Fundacja planuje zorganizowanie 10-dniowego zgrupowania szachowego nad morzem pn. „Wakacje z szachami" bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego (czerwiec/lipiec 2019).

 

W ww. zgrupowaniu w pierwszej kolejności będą mogły uczestniczyć dzieci uczęszczające do Szkółki Szachowej Fundacji.

Finanse: wrzesień 2018 – styczeń 2019 (30 godzin zajęć = 15 zajęć x 2 godziny lekcyjne).

Odpłatność za 30 godzin zajęć wyniesie 420 PLN.

Termin płatności: 30.09.2018 r.

Odpłatność za okres : luty – czerwiec 2019 podana zostanie pod koniec stycznia 2019 roku.

Opłaty należy przekazać:

przelewem na konto: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa ,nr    95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
(proszę dokładnie wymienić, jakich dzieci dotyczy opłata)

lub

w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 17:00-19:00

Uwagi:

  1. W przypadku trudnej sytuacji materialnej dziecka, Fundacja - na pisemną prośbę rodziców - może udzielić zniżki w opłatach za uczęszczanie dziecka do Szkółki Szachowej.
  2. Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.
  3. W indywidualnych przypadkach - na wniosek rodziców - istnieje możliwość rozłożenia opłat na 2 raty.

 

 

Klub Szachowy Polonia Warszawa

Kontynuacja szkolenia w roku 2018 wg następującego harmonogramu:

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową

- zajęcia poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:30);

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową

- zajęcia poprowadzi mistrz FIDE Jerzy Owczarzak (wtorki w godzinach 17:30 – 19:30);

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową

- zajęcia poprowadzi arcymistrzyni Agnieszka Brustman (środy w godzinach 17:30 – 19:30);

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową

- zajęcia poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (czwartki w godzinach 17:30 – 19:30);

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających V kategorię szachową

- zajęcia poprowadzi instruktor Paweł Suwarski (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:00);

 

Finanse – Klub Szachowy – (wrzesień – grudzień 2018 r.).

1)    W okresie: wrzesień – grudzień br. zajęcia dla zawodników Klubu Szachowego Polonia Warszawa będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Dofinansowanie dotyczy zawodników, którzy w roku 2017 brali udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Młodzików i/lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i/lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i/lub w eliminacjach do MPM, OOM i MPJ.

Jeśli dziecko spełnia ww. kryteria, to dopłata ze strony rodziców za okres: wrzesień – grudzień 2018 r. wyniesie 200 PLN od dziecka (4 miesiące x 50 PLN).

2)    W okresie: wrzesień – grudzień br. odpłatność za zajęcia dla zawodników, którzy w roku 2017 nie brali udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Młodzików i/lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i/lub w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i/lub w eliminacjach do MPM, OOM i MPJ – wyniesie 400 PLN od dziecka.

Odpłatność za zajęcia powinna być uregulowana w terminie do 30 września br.

Konto Klubu:

Klub Szachowy Polonia Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa; Nr rachunku bankowego: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893

 (z dopiskiem : szkolenie oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka)

 

Uwaga!

W ramach „Programu Klub” realizowanego ze środków MSiT, w okresie wrzesień – listopad br. Klub przeprowadzi dla Kadry Klubu (lista Kadry poniżej) 32 godziny konsultacji szachowych. Zajęcia przeprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek. Koszty konsultacji poniesie Klub ze środków MSiT. Grafik zajęć poniżej.

Kadra Polonii 2017/2018.

Na podstawie wyników uzyskanych w MPM, MPJ w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych, OOM, DMP (Ekstraliga Szachowa), WOM (medaliści WOM 2018) oraz na podstawie uzyskanego awansu do finałów MPM, MPJ i OOM w roku 2019 Zarząd Klubu powołał na okres wrzesień 2018 – grudzień 2018 Kadrę Polonii 1, Kadrę Polonii 2 oraz Kadrę Polonii 3.

Kadra Polonii 1.

Konsultacje poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek. Proponowane terminy zajęć:

1)    Niedziela 23 września 2018 r – 3 godziny (10:30 – 13:30)

2)    Niedziela 30 września 2018 r – 3 godziny (10:30 – 13:30)

3)    Niedziela 7 października 2018 r. – 3 godziny (10:30 – 13:30)

4)    Niedziela 14 października 2018 r. – 3 godziny (10:30 – 13:30)

1)    Antoni Szustakowski – (ranking FIDE 2300, 1 miejsce w MP w szachach klasycznych w grupie chłopców do lat 18, 9 miejsce w MP w szachach szybkich, 9 miejsce w MP w szachach błyskawicznych, 1 miejsce w WOM w szachach klasycznych, 4 miejsce w WOM w szachach szybkich);

2)    Igor Kowalski (ranking FIDE 2294, 2 miejsce w MP w szachach klasycznych w grupie chłopców do lat 18, 14 miejsce w MP w szachach szybkich, 6 miejsce w MP w szachach błyskawicznych, 2 miejsce w WOM w szachach klasycznych oraz 1 miejsce w WOM w szachach szybkich, drugi wynik w drużynie Ekstraligowej);

3)    Joanna Kaczmarska (ranking FIDE 2039, 3 miejsce w MP w szachach klasycznych w grupie dziewcząt do lat 18, 7 miejsce w MP w szachach szybkich, 4 miejsce w MP w szachach błyskawicznych, 1 miejsce w WOM w szachach klasycznych oraz 3 miejsce w WOM w szachach szybkich);

4)    Maria Malicka (ranking FIDE 2047, 1 miejsce w MP w szachach klasycznych w grupie dziewcząt do lat 16, 10 miejsce w MP w szachach szybkich, 7 miejsce w MP w szachach błyskawicznych, 2 miejsce w WOM w szachach klasycznych, 1 miejsce w WOM w szachach szybkich, najlepszy wynik w drużynie Ekstraligowej).

5)    Ziemowit Ossoliński (ranking FIDE 1946, 18 miejsce w MP w szachach błyskawicznych, 2 miejsce w WOM w szachach szybkich);

Kadra Polonii 2 .

Konsultacje poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek. Proponowane terminy zajęć:

1)    Sobota 22 września 2018 r – 2,5 godziny (10:30 – 13:00)

2)    Sobota 29 września 2018 r – 2,5 godziny (10:30 – 13:00)

3)    Sobota 6 października 2018 r. – 2,5 godziny (10:30 – 13:00)

4)    Sobota 13 października 2018 r. – 2,5 godziny (10:30 – 13:00)

1)    Aleksandra Michalska (ranking FIDE 1770, 4 miejsce w MP w szachach błyskawicznych, 3 miejsce w WOM w szachach klasycznych oraz 2 miejsce w WOM w szachach szybkich);

2)    Emilia Mężykowska (ranking FIDE 1623, 15 miejsce w OOM w szachach klasycznych w grupie dziewcząt do lat 14, 1 miejsce w WOM w szachach klasycznych oraz 2 miejsce w WOM w szachach szybkich, finalistka OOM 2019);

3)    Krzysztof Iwaszkiewicz (ranking FIDE 1733, trzeci wynik w drużynie Ekstraligowej);

4)    Adam Sieczkowski (ranking FIDE 1661, 2 miejsce w WOM w szachach klasycznych);

5)    Bartosz Bartodziej (ranking FIDE 1675, 8 miejsce w mistrzostwach MPM w szachach klasycznych w grupie chłopców do lat 10, 11miejsce w mistrzostwach MP w szachach szybkich oraz 1 miejsce w WOM w szachach klasycznych i 3 miejsce w WOM w szachach szybkich, finalista MPM 2019),


Kadra Polonii 3
(zawodnicy w wieku 8-14 lat, którzy zajęli miejsca w 1-szej dwudziestce mistrzostw Polski w szachach klasycznych i/lub szachach szybkich i/lub szachach błyskawicznych i/lub zdobyli medale w WOM oraz pozostali zawodnicy, którzy uzyskają awans do finałów MPM, MPJ oraz OOM w roku 2019).

Konsultacje poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek. Proponowane terminy zajęć:

1)    Sobota 22 września 2018 r – 2,5 godziny (13:00 – 15:30)

2)    Sobota 6 października 2018 r. – 2,5 godziny (13:00 – 15:30)

3)    Sobota 13 października 2018 r. – 2,5 godziny (13:00 – 15:30)

4)    Sobota 20 października 2018 r. – 2,5 godziny (13:00 – 15:30).

1)    Juliusz Klim (4 miejscew Pucharze Polski do lat 8 w szachach klasycznych, 19 miejsce w MP w szachach szybkich do lat 8, 5 miejsce w MP w szachach błyskawicznych do lat 8, finalista MPM 2019),

2)    Jagoda Dzierzgowska (1 miejsce w WOM w szachach szybkich, finalistka MPM 2019);

3)    Filip Klim (18 miejscew MP w szachach szybkich w grupie chłopców do lat 10 oraz 20 miejscew MP w szachach błyskawicznych),

4)    Ignacy Abramowicz (2 miejsce w WOM w szachach klasycznych);

5)    Jaśmina Kanduła (3 miejsce w WOM w szachach klasycznych oraz 2 miejsce w WOM w szachach szybkich);

6)    Jacek Rak (3 miejsce w WOM w szachach szybkich);

7)    Pozostali finaliści MPM, OOM oraz MPJ 2019, którzy uzyskają awans do finałów po eliminacjach w Broku).

 

Imię i nazwisko

Tytuł/kat. szachowa)

Ranking FIDE na 1.08.2018

1

Filip Klim

II+

1438

2

Juliusz Klim

II

1236

3

Jacek Rak

II

1428

4

Jagoda Dzierzgowska

II

 

5

Ignacy Abramowicz

II

1103

6

Jaśmina Kanduła

II+

1054

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

Pozostali finaliści MPM, OOM oraz MPJ 2019

 

 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Szkółki i Klubu Szachowego Polonia Warszawa:
Maria Macieja

więcej informacji

Lokalizacja

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6. Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu. Zakłada się, że w grupie uczyć się będzie max 10 osób.