K.Sz. Polonia Warszawa  /  Szkółka szachowa

Szkółka szachowa

 Szkółka Szachowa

Rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia szachowe przy ul. Konwiktorskiej 6 prowadzone będą zarówno przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego jak i Klub Szachowy Polonia Warszawa.

 

Fundacja zorganizuje zajęcia szachowe dla dzieci w wieku 6-12 lat, niezależnie od   przynależności klubowej dzieci lub braku przynależności do konkretnego klubu. Zajęcia nie są dofinansowywane ze środków publicznych.

Uwagi !

1)      Zajęcia w Szkółce Szachowej Fundacji w I semestrze roku szkolnego 2020-2021 odbywać się będą w systemie mieszanym tj. dwie grupy będą mieć zajęcia w trybie stacjonarnym, a jedna grupa będzie mieć zajęcia w trybie on-line. Jeśli jednak rodzice zdecydują, żeby wszystkie zajęcia prowadzić w trybie on-line, to trener dostosuje się do oczekiwań rodziców.

2)      Zakłada się, że w grupie uczyć się będzie max 10 -12 osób.  

3)      W przypadku dużej liczby chętnych do nauki gry w szachy, zostaną powołane nowe grupy w dodatkowych terminach.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu.    

Zajęcia on-line odbywać się będą 1 raz w tygodniu na profesjonalnej platformie ZOOM – tak jak w I półroczu 2020 roku.

 Planowane grupy organizowane przez Fundację w 1 semestrze roku szkolnego 2020-2021 tj. w dniach od 14 września 2020 do 15 stycznia 2021 roku:

Fundacja planuje zorganizowanie 3 grup dla dzieci nie posiadających kategorii szachowych oraz posiadających V kategorie szachowe. Dzieci mogą, ale nie muszą należeć do jakiegokolwiek klubu.

Zajęcia poprowadzi instruktor Paweł Suwarski:

- w poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:00 (zajęcia on-line);

- we wtorki w godzinach 17:30 – 19:00 (zajęcia stacjonarne) .

 

- w czwartki w godzinach 17:30 – 19:00 (zajęcia stacjonarne) .

Zgłoszenia do Szkółki Szachowej Fundacji.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem do „Szkółki Szachowej" Fundacji proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 6 września br. mailem na adres:   . Planowany początek zajęć: 14 września 2020 r. (grupa poniedziałkowa), 15 września 2020 r. (grupa wtorkowa), 17 września (grupa czwartkowa).

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych:

1) imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, posiadana kategoria szachowa lub zaznaczenie
że dziecko nie posiada żadnej kategorii szachowej

2) preferowana grupa

3) numer szkoły do jakiej dziecko uczęszcza

4) telefon kontaktowy

Uwaga! Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

Informuję, że tradycyjnie już Fundacja planuje zorganizowanie 10-dniowego zgrupowania szachowego nad morzem pn. „Wakacje z szachami" bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego (czerwiec/lipiec 2021).

 

W ww. zgrupowaniu w pierwszej kolejności będą mogły uczestniczyć dzieci uczęszczające do Szkółki Szachowej Fundacji.

Opłaty za cały rok szkolny: 1000 PLN (30 zajęć x 2 godziny = 60 godzin).

Termin płatności: za 1 semestr do 30.09.2020 r. – kwota 500 PLN.

Termin płatności: za 2 semestr do 31.01.2021 r. – kwota 500 PLN.

Uwagi: Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.

Opłaty należy przekazać:

przelewem na konto: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa ,nr    95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
(proszę dokładnie wymienić, jakich dzieci dotyczy opłata)

lub

w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 17:00-19:00

Klub Szachowy Polonia Warszawa

Klub Szachowy Polonia Warszawa poprowadzi zajęcia szachowe wyłącznie dla zawodników Klubu. Zajęcia dla części zawodników będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Uwaga !

Szkolenie szachowe w Klubie Szachowym Polonia Warszawa w okresie: wrzesień – grudzień 2020 odbywać się będą w systemie mieszanym tj. 2 grupy będą miały zajęcia w trybie stacjonarnym, a dwie w trybie on-line. Jeśli jednak rodzice zdecydują, żeby większość zajęć prowadzić w trybie on-line, to trenerzy dostosują się do oczekiwań rodziców.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu.    

Zajęcia on-line odbywać się będą na profesjonalnej platformie ZOOM – tak jak w I półroczu 2020 roku.

Kontynuacja szkolenia w roku 2020 w okresie wrzesień – grudzień wg następującego harmonogramu:

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową – zajęcia stacjonarne poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:30). Początek zajęć: 14 września br.;

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową - zajęcia on-line poprowadzi mistrz FIDE Jerzy Owczarzak (wtorki w godzinach 17:30 – 19:00). Początek zajęć: 15 września br.;

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową - zajęcia stacjonarne poprowadzi arcymistrzyni Agnieszka Brustman (środy w godzinach 17:30 – 19:30). Początek zajęć: 16 września br.;

 

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową- zajęcia on-line poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (czwartki w godzinach 17:30 – 19:00). Początek zajęć: 17 września br.;

Finanse – Klub Szachowy – (wrzesień – grudzień 2020 r.).

1)      W okresie: wrzesień – grudzień br. zajęcia dla zawodników Klubu Szachowego Polonia Warszawa będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Dofinansowanie dotyczy zawodników, którzy mieszkają w Warszawie i ponadto w roku 2019 brali udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Młodzików i/lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i/lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.


Jeśli dziecko spełnia ww. kryteria, to dopłata ze strony rodziców za okres: wrzesień – grudzień 2019 r. wyniesie jedynie 320 PLN od dziecka (4 miesiące x 80 PLN). Pozostałe koszty zostaną pokryte z dofinansowania, jakie Klub otrzyma z Biura Sportu i Rekreacji.

 

2)      W okresie: wrzesień – grudzień br. odpłatność za zajęcia dla pozostałych zawodników, nie wymienionych w punkcie 1 wyniesie 600 PLN (4 miesiące x 150 PLN) od dziecka w grupach prowadzonych przez arcymistrzynię Agnieszkę Brustman oraz arcymistrza Marcela Kanarka oraz 500 PLN (4 miesiące x 125 PLN) w grupie mistrza FIDE Jerzego Owczarzaka.

Uwagi:

  1. Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.

Termin płatności: do 30.09.2020 r.

Konto Klubu:

Klub Szachowy Polonia Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa; Nr rachunku bankowego: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893

 (z dopiskiem : szkolenie oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka)

 

Szczegółowych informacji udziela Maria Macieja -

 

Maria Macieja

Koordynator Szkółki Szachowej Polonii

Dyrektor Klubu Szachowego Polonia Warszawa: