Szkółka szachowa

Rok szkolny 2019/2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia szachowe przy ul. Konwiktorskiej 6 prowadzone będą zarówno przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego jak i Klub Szachowy Polonia Warszawa.

 1. Fundacja zorganizuje zajęcia szachowe dla dzieci w wieku 6-12 lat, niezależnie od przynależności klubowej dzieci lub braku przynależności do konkretnego klubu. Zajęcia nie są dofinansowywane ze środków publicznych.
 2. Klub Szachowy Polonia Warszawa poprowadzi zajęcia szachowe wyłącznie dla zawodników Klubu. Zajęcia dla części zawodników będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu. Zakłada się, że w grupie uczyć się będzie max 10 osób.  

Planowane grupy organizowane przez Fundację w 1 semestrze roku szkolnego 2019-2020 tj. w dniach od 16 września 2019 do 7 lutego 2020 roku:

Fundacja planuje zorganizowanie 4 -5 grup dla dzieci nie posiadających kategorii szachowych oraz posiadających V i IV kategorie szachowe. Dzieci mogą, ale nie muszą należeć do jakiegokolwiek klubu.

Zajęcia poprowadzi instruktor Paweł Suwarski:

- w poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:00

- we wtorki w godzinach 17:30 – 19:00;

- w czwartki w godzinach 17:30 – 19:00;

- w piątki w godzinach 17:30 – 19:00 .

Zgłoszenia do Szkółki Szachowej Fundacji.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem do „Szkółki Szachowej" Fundacji proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 6 września br. mailem na adres:   . Planowany początek zajęć: 16 września 2019 r. (grupa poniedziałkowa), 17 września 2019 r. (grupa wtorkowa), 19 września (grupa czwartkowa) oraz 20 września (grupa piątkowa).

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych:

1) imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, posiadana kategoria szachowa lub zaznaczenie
że dziecko nie posiada żadnej kategorii szachowej

2) preferowana grupa

3) czy dziecko zna podstawowe zasad gry (ruchy figur). Dotyczy dzieci nie posiadajacych kategorii szachowej.

4) numer szkoły do jakiej dziecko uczęszcza

5) telefon kontaktowy

Uwaga! Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

Informuję, że tradycyjnie już Fundacja planuje zorganizowanie 10-dniowego zgrupowania szachowego nad morzem pn. „Wakacje z szachami" bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego (czerwiec/lipiec 2020).

W ww. zgrupowaniu w pierwszej kolejności będą mogły uczestniczyć dzieci uczęszczające do Szkółki Szachowej Fundacji.

Opłaty za cały rok szkolny: 1000 PLN (30 zajęć x 2 godziny = 60 godzin).

Termin płatności: za 1 semestr do 09.09.2019 r. – kwota 500 PLN.

Termin płatności: za 2 semestr do 01.03.2020 r. – kwota 500 PLN.

Opłaty należy przekazać:

przelewem na konto: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa ,nr    95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
(proszę dokładnie wymienić, jakich dzieci dotyczy opłata)

lub

w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 17:00-19:00

Uwagi: Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.

 

Klub Szachowy Polonia Warszawa

Kontynuacja szkolenia w roku 2019 w okresie wrzesień – grudzień wg następującego harmonogramu:

 1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową
  - zajęcia poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:30). Początek zajęć: 16 września br.;

 2. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową
  - zajęcia poprowadzi mistrz FIDE Jerzy Owczarzak (wtorki w godzinach 17:30 – 19:30). Początek zajęć: 10 września br.;

 3. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową
  - zajęcia poprowadzi arcymistrzyni Agnieszka Brustman (środy w godzinach 17:15 – 19:15). Początek zajęć: 11 września br.;

 4. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową
  - zajęcia poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (czwartki w godzinach 17:30 – 19:30). Początek zajęć: 19 września br.;

 5. Grupa dla dzieci i młodzieży z dofinansowaniem Biura Sportu i Rekreacji - zajęcia poprowadzi instruktor Paweł Suwarski .

Finanse – Klub Szachowy – (wrzesień – grudzień 2019 r.).

1)      W okresie: wrzesień – grudzień br. zajęcia dla zawodników Klubu Szachowego Polonia Warszawa będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Dofinansowanie dotyczy zawodników, którzy mieszkają w Warszawie i ponadto w roku 2018 brali udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Młodzików i/lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i/lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.


Jeśli dziecko spełnia ww. kryteria, to dopłata ze strony rodziców za okres: wrzesień – grudzień 2019 r. wyniesie jedynie 200 PLN od dziecka (4 miesiące x 50 PLN). Pozostałe koszty zostaną pokryte z dofinansowania, jakie Klub otrzyma z Biura Sportu i Rekreacji.

2)      W okresie: wrzesień – grudzień br. odpłatność za zajęcia dla pozostałych zawodników, nie wymienionych w punkcie 1 wyniesie 600 PLN (4 miesiące x 150 PLN) od dziecka w grupach prowadzonych przez arcymistrzynię Agnieszkę Brustman oraz arcymistrza Marcela Kanarka oraz 500 PLN (4 miesiące x 125 PLN) w grupie mistrza FIDE Jerzego Owczarzaka.

Uwagi:

 1. Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.

Termin płatności: do 09.09.2019 r.

Konto Klubu:

Klub Szachowy Polonia Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa; Nr rachunku bankowego: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893

(z dopiskiem : szkolenie oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka)

Szczegółowych informacji udziela Maria Macieja -

 

Maria Macieja
Koordynator Szkółki Szachowej Polonii
Dyrektor Klubu Szachowego Polonia Warszawa: