1% podatek

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na realizację celów statutowych Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (nr KRS:0000223024). Prosimy też o przekazanie naszej prośby wszystkim przyjaciołom szachów.

W roku 2020 nasza Fundacja realizować będzie następujące zadania:

a) szkolenie szachowe dzieci i młodzieży w „Szkółce Szachowej Polonii”.
b) organizację zgrupowania szachowego pn. „Wakacje z szachami”
c) organizację wielkich, międzynarodowych imprez szachowych:

- Warsaw Chess Festival (10-19 lipca 2020 roku).

Festiwal składać się będzie z dwu memoriałów:

- Memoriał Jana Maciei (turniej szachów błyskawicznych w dniu 10 lipca 2020 r.)
- Memoriał Mieczysława Najdorfa (turniej szachów klasycznych w dniach 11-19 lipca 2020 roku).
- Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” w dniu 11 listopada 2020 roku (Centrum Olimpijskie).