Fundacja Szachowa  /  1,5% podatek

1,5% podatek

Szanowni Państwo,


Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1.5% swojego podatku na realizację celów statutowych Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (
nr KRS:0000223024). Prosimy też o przekazanie naszej prośby wszystkim przyjaciołom szachów.

W roku 2023 nasza Fundacja planuje zrealizować następujące zadania:

a) szkolenie szachowe dzieci i młodzieży w „Szkółce Szachowej Polonii”;

b) organizację zgrupowania szachowego pn. „Wakacje z szachami”;


c) organizację międzynarodowych imprez szachowych:

- Warsaw Chess Festival (10 - 19 lipca 2023 roku), któryskładać się będzie z dwu memoriałów:

  • Memoriał Jana Maciei (turniej szachów błyskawicznych w dniu 10 lipca 2023 r.)

  • Memoriał Mieczysława Najdorfa (turniej szachów klasycznych w dniach 11-19 lipca 2023 roku).

- Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” w dniu 11 listopada 2023 roku (Centrum Olimpijskie).

 

Zarząd Fundacji