Fundacja Szachowa  /  1,5% podatek

1,5% podatek

Szanowni Państwo,


Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1,5 % swojego podatku na realizację celów statutowych Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (nr KRS:0000223024). Prosimy też o przekazanie naszej prośby wszystkim przyjaciołom szachów.

W roku 2024 nasza Fundacja planuje zrealizować następujące zadania:

a) szkolenie szachowe dzieci i młodzieży w „Szkółce Szachowej Polonii”;

b) organizację zgrupowania szachowego pn. „Wakacje z szachami”;


c) organizację międzynarodowych wydarzeń szachowych:

- Warsaw Chess Festival (8-17 lipca 2024 roku), któryskładać się będzie z dwu memoriałów:

  • Memoriał Jana Maciei (turniej szachów błyskawicznych w dniu 8 lipca 2024 r.)
  • Memoriał Mieczysława Najdorfa (turniej szachów klasycznych w dniach 9-17 lipca 2024 roku).

- Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” w dniu 11 listopada 2024 roku.

 

Zarząd Fundacji