Fundacja Szachowa  /  Szkółka szachowa

Szkółka szachowa

Rok szkolny 2022/2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia szachowe przy ul. Konwiktorskiej 6 prowadzone będą zarówno przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego jak i Klub Szachowy Polonia Warszawa.

 

Fundacja zorganizuje zajęcia szachowe dla dzieci w wieku 6-12 lat, niezależnie od przynależności klubowej dzieci lub braku przynależności do konkretnego klubu. Zajęcia nie są dofinansowywane ze środków publicznych.

Uwagi !

Zajęcia w Szkółce Szachowej Fundacji w I semestrze roku szkolnego 2022-2023 odbywać się będą w systemie mieszanym tj. dwie grupy będą mieć zajęcia w trybie stacjonarnym i dwie grupy będą mieć zajęcia w trybie on-line. Ostateczny podział na grupy zależeć będzie od preferencji rodziców oraz liczby chętnych do udziału w szkoleniu.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godziny lekcyjne tj. 1,5 godziny zegarowej.    

Zajęcia on-line odbywać się będą 1 raz w tygodniu na profesjonalnej platformie ZOOM – tak jak w roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze 2 godziny lekcyjne tj. 1,5 godziny zegarowej.    

 Planowane grupy organizowane przez Fundację w 1 semestrze roku szkolnego 2022-2023 tj. w dniach od 19 września 2022 do 28 stycznia 2022 roku:

Fundacja planuje zorganizowanie 4 grup dla dzieci nie posiadających kategorii szachowych oraz posiadających V kategorie szachowe. Dzieci mogą, ale nie muszą należeć do jakiegokolwiek klubu.

Zajęcia poprowadzi instruktor Paweł Suwarski:

- we wtorki w godzinach 17:30 – 19:00 (zajęcia stacjonarne);

- w czwartki w godzinach 17:30 – 19:00 (zajęcia stacjonarne);

- w piątki w godzinach 17.30 - 19.00 (zajecia online)

Zgłoszenia do Szkółki Szachowej Fundacji.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem do „Szkółki Szachowej" Fundacji proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 15 września br. mailem na adres: .

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa znajomość gry w szachy czyli znajomość ruchów figur.

Planowany początek zajęć: 19 września 2022 r. (grupa poniedziałkowa), 20 września 2022 r. (grupa wtorkowa), 22 września (grupa czwartkowa), 23 września (grupa piątkowa).

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych:

1) imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, posiadana kategoria szachowa lub zaznaczenie
że dziecko nie posiada żadnej kategorii szachowej

2) preferowana grupa

3) numer szkoły do jakiej dziecko uczęszcza

4) telefon kontaktowy

Uwaga! Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

Opłaty za I semestr (20.09.2022 – 10.02.2023: 600 PLN (15 zajęć x 2 godziny = 30 godzin x 20 PLN/za godzinę).

Uwagi: Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.

Opłaty za II semestr (27.02. – 20.06.2023) zostaną podane w styczniu 2023 roku.

Termin płatności: za 1 semestr do 30.09.2022 r. – kwota 600 PLN.

Opłaty należy przekazać:

przelewem na konto: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa ,nr    95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
(proszę dokładnie wymienić, jakich dzieci dotyczy opłata)

lub

w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 17:00-19:00

 

Klub Szachowy Polonia Warszawa

Klub Szachowy Polonia Warszawa poprowadzi zajęcia szachowe wyłącznie dla zawodników Klubu. Zajęcia dla części zawodników będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Uwaga !

Szkolenie szachowe w Klubie Szachowym Polonia Warszawa w okresie: wrzesień – grudzień 2022 odbywać się będą w systemie mieszanym tj. 2 grupy będą miały zajęcia w trybie stacjonarnym oraz 2 grupy w trybie on-line. Jeśli jednak sytuacja epidemiczna wymusi prowadzenie wszystkich zajęć w trybie on-line, to tak będą prowadzone.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu.    

Zajęcia on-line odbywać się będą na profesjonalnej platformie ZOOM – tak jak w roku szkolnym 2021/2022.

Kontynuacja szkolenia w roku 2022 w okresie wrzesień – grudzień wg następującego harmonogramu:

  1. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową – zajęcia stacjonarne poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:00). Początek zajęć: 12 września br.;

  2. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową - zajęcia stacjonarne poprowadzi arcymistrzyni Agnieszka Brustman (środy w godzinach 17:00 – 18:30). Początek zajęć: 21 września br.;

  3. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i V kategorię szachową - zajęcia on-line poprowadzi mistrz FIDE Jerzy Owczarzak (wtorki w godzinach 18:30 – 20:00). Początek zajęć: 13 września br.;

  4. Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających III i II kategorię szachową- zajęcia on-line poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (czwartki w godzinach 17:30 – 19:00). Początek zajęć: 15 września br.;

 

Uwaga! Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

Finanse – Klub Szachowy – (wrzesień – grudzień 2022 r.).

1)      W okresie: wrzesień – grudzień br. zajęcia dla zawodników Klubu Szachowego Polonia Warszawa będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Dofinansowanie dotyczy zawodników, którzy mieszkają w Warszawie i ponadto w roku 2021 brali udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Młodzików i/lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i/lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Zawodnicy, którzy brali udział w WOM 2021 będą objęci dofinansowaniami w roku 2022.


Jeśli dziecko spełnia ww. kryteria, to dopłata ze strony rodziców za okres: wrzesień – grudzień 2022 r. wyniesie 400 PLN od dziecka (4 miesiące x 100 PLN). Pozostałe koszty zostaną pokryte z dofinansowania, jakie Klub otrzyma z Biura Sportu i Rekreacji.

 

2)      W okresie: wrzesień – grudzień br. odpłatność za zajęcia dla pozostałych zawodników, nie wymienionych w punkcie 1 wyniesie 700 PLN ( 30 godzin x 25 PLN).

Uwagi:

  1. Koszt udziału w zajęciach drugiego dziecka wynosi 50%.

Termin płatności: do 30.09.2022 r.

Konto Klubu:

Klub Szachowy Polonia Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa; Nr rachunku bankowego: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893

 (z dopiskiem : szkolenie oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka)

 

Szczegółowych informacji udziela Maria Macieja -

 

Maria Macieja

Koordynator Szkółki Szachowej Polonii

Dyrektor Klubu Szachowego Polonia Warszawa: