Turniej Niepodległości 2022

„W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”