Fundacja Szachowa  /  Organizujemy  /  Turnieje Niepodległości  /  Turniej 2021  /  Komunikat Organizacyjny nr 2

Komunikat Organizacyjny nr 2

Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” Warszawa, 11 listopada 2021 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

Komunikat nr 2.

Obostrzenia epidemiczne i inne informacje

Ze względu na konieczność zachowania szczególnej ostrożności związanej z epidemią koronawirusa, zawody przeprowadzone zostaną wg zasad opisanych poniżej, uwzględniających specyfikę miejsca rozgrywek tj. Centrum Olimpijskiego w Warszawie.

  1. Opieka medyczna: podczas zawodów organizatorzy zapewnią zawodnikom opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki (stanowisko pielęgniarki będzie przy stoliku sędziowskim w sali głównej).
  2. Sale gry dostępne będą wyłącznie dla zawodników (sala główna dla zawodników z Turnieju A oraz z Turnieju B), natomiast poziom minus 1 dla dzieci z Turnieju C.
  3. Zachowane będą odpowiednie odstępy między grającymi zawodnikami tj. liczba stołów do gry będzie odpowiednio większa niż w tradycyjnych turniejach. Przy jednym stoliku do gry będzie jedna para zawodników.
  4. Podczas rozgrywania partii szachowych nie obowiązuje zakładanie maseczek.
  5. W czasie przerw, gdy zawodnicy odchodzą od stolików gry i gromadzą się w holu, w bufecie lub w innych miejscach w Centrum Olimpijskim, obowiązuje założenie maseczki.
  6. Osoby towarzyszące:

a)      Nie mają pozwolenia na wchodzenie do sal rozgrywek.

b)      Będą mogły przebywać w głównym holu Centrum Olimpijskiego w strefie wyznaczonej dla osób towarzyszących, gdzie organizatorzy zapewnią dla wszystkich osób krzesła i w miarę możliwości stoliki.

  1. Bufet.

Podczas zawodów czynny będzie bufet w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Dyrektor Turnieju Niepodległości

/-/ Maria Macieja

Sędzia główny Turnieju Niepodległości

/-/ IA Paweł Suwarski