Turniej Niepodległości

„W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”