Komunikat turnieju

 

Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”

Warszawa, 11 listopada 2019 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

Komunikat organizacyjny

 

 

 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.

 2. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 3. Partnerzy: Centrum Olimpijskie w Warszawie, Mazowiecki Związek Szachowy.

 4. Finansowe wsparcie: Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, darczyńcy na rzecz Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 5. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

 6. Sędzia główny: Paweł Suwarski (IA)

 7. Termin i miejsce: 11 listopada 2019 roku, Warszawa,Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.
 1. Turnieje

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO w szachach szybkich co najmniej 1800

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO w szachach szybkich poniżej 1800

C – Open C dla dzieci w wieku do lat 10

 

 

Turniej A

W turnieju udział może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich minimum 1800 ELO lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich.

Wpisowe:

 • 60 zł, w tym opłata klasyfikacyjno - rankingowa do FIDE;
 • zwolnieni z opłat wpisowego są seniorzy ur. 1949 i wcześniej oraz arcymistrzowie i arcymistrzynie.
 • Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny w Turnieju Niepodległości (turniej A, B lub C) występuje więcej niż 1 dziecko do lat 18, to drugie i kolejne dziecko płaci jedynie 50% wpisowego.

Turniej B

W turnieju udział może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich poniżej 1800 ELO lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich, a także zawodnicy bez ELO.

Wpisowe:

 • 60 zł, w tym opłata klasyfikacyjno - rankingowa do PZSzach i FIDE.
 • zwolnieni z opłat wpisowego są seniorzy ur. 1949 i wcześniej.
 • Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny w Turnieju Niepodległości (turniej A, B lub C) występuje więcej niż 1 dziecko do lat 18, to drugie i kolejne dziecko płaci jedynie 50% wpisowego.

Turniej C

 

Open dla dzieci do lat 10

Wpisowe:

 • 50 zł
 • Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny w Turnieju Niepodległości (turniej B lub A) występuje więcej niż 1 dziecko, to drugie i kolejne dziecko płaci jedynie 50% wpisowego.

Opłaty startowe.

Opłaty startowe płatne są do dnia 4 listopada 2019 r. przelewem na konto

 • Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa, nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
 • w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki – czwartki w godz. 17:00-19:00
 • w dniu 11.11.2018 r. w godz. 9:00 – 9:30 w sali gry w Centrum Olimpijskim w Warszawie (dotyczy zawodników płacących podwójne wpisowe).

Uwagi:

 1. Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 4 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę bez potwierdzania obecności u sędziego na sali gry.
 2. Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 4 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.
 3. Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami w sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.
 4. Wszystkie turnieje tj. Turniej A, Turniej B oraz Turniej C zgłoszone będą do klasyfikacji rankingowej FIDE turniejów szachów szybkich (rapid).

Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w turnieju.

 

 1. Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie http://www.poloniachess.pl/ (w przypadku problemów na adres: ) do dnia 4 listopada br..

Przy zgłoszeniu należy podać:
·         Imię i nazwisko
·         Kategorię szachową i ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
·         Datę urodzenia
·         Klub

10. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

11. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE.

Punktacja pomocnicza:

 • ilość zdobytych punktów
 • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku
 • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego wyniku
 • pełna punktacja Buchholza
 • liczba zwycięstw
 • losowanie

 

12. Fundusz nagród pieniężnych: 20 000 PLN.

Turniej A – 10.000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej A

Nagrody główne: 7.500 PLN

- za miejsce pierwsze                                                         2.000
- za miejsce drugie                                                           1.500
- za miejsce trzecie                                                             1.000
- za miejsce czwarte                                                             800        
- za miejsce piąte                                                                  700
- za miejsce szóste                                                                600

- za miejsce siódme                                                              500

- za miejsce ósme                                                                 400

 

Nagrody specjalne: 2.500 PLN

- dla najlepszej zawodniczki                                                             500

- dla drugiej zawodniczki                                                                  400

- dla najlepszego seniora ur.1949 lub wcześniej                               200
- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 2001 i później)                     200

- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 2001 i później)                      200
- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2003 i później)                     200

- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2003 i później)                      200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 ELO Rapid                        200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 ELO Rapid                        200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 ELO Rapid                        200

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

 

Turniej B - 7000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej B:

Nagrody główne: 4.000 PLN

- za miejsce pierwsze                                                        1.000
- za miejsce drugie                                                              800   
- za miejsce trzecie                                                             600
- za miejsce czwarte                                                            500
- za miejsce piąte                                                                400
- za miejsce szóste                                                              300
- za miejsce siódme                                                             200
- za miejsce ósme                                                               200

Nagrody specjalne: 3.000 PLN

- dla najlepszej zawodniczki                                          400

- dla drugiej zawodniczki                                              200

- dla najlepszego seniora ur.1949 lub wcześniej                 200

- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 2001 i później)        200
- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 2001 i później)          200     
- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2003 i później)        200
- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2003 i później)          200
- dla najlepszego juniora do lat 14 (ur. 2005 i później)        200
- dla najlepszej juniorki do lat 14 (ur. 2005 i później)          200

- dla najlepszego juniora do lat 12 (ur. 2007 i później)        200
- dla najlepszej juniorki do lat 12 (ur. 2007 i później)          200

- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 R                         200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 R                         200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1200 R                         200

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

Turniej C : 3000 PLN

- wszystkie dzieci otrzymają okolicznościowe naklejki (znaczki Turnieju Niepodległości), a laureaci otrzymają dodatkowo dyplomy.

Szczegółowy podział nagród pieniężnych – Turniej C:

Nagrody: 3000 PLN

- za miejsce pierwsze                                                                     600

- za miejsce drugie                                                                            500

- za miejsce trzecie                                                                            300

- dla najlepszego juniora z rocznika 2009, który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3                            200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2009, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2010, który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2010, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2011, który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2011, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2012 i młodszego,    który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3        200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2012 i młodszej, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3              200

 

 

Uwaga!
Aby nagroda została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

 

13. Uwagi do nagród :

 

Uwagi do nagród w Turnieju A i B:

 • Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
 • Nagrody nie są dzielone.
 • Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I.    za miejsce       
II.   dla juniorów
III.   dla seniorów 
IV.   dla kobiet 
V.     w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

 • Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie minimum 3 zawodników.
 • Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju.

 

Uwagi do nagród w Turnieju C:

Zawodnik ma prawo otrzymać tylko jedną nagrodę.


14. Sprawy porządkowe:

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

·         upomnienie
·         odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
·         wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
.         wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

15.Szczegółowy terminarz rozgrywek w dniu 11 listopada 2018 r.:

 • 9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników, zgłoszonych po 4 listopada,którzy nie opłacili wpisowego.
  Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 4 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

Arcymistrzowie oraz inne osoby zwolnione z wpisowego proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w turnieju u sędziego na sali gry do godz. 9:45!

 • 10:00 – 11:15 – rundy I i II
 • 11:30 – 12:00 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległościw dniu 11 listopada 1918 roku;
 • 12:00 – 17:30– rundy III - IX
 • 17:30 - uroczyste zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem nagród.

 

16.       Uwagi:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor Turnieju
/-/ Maria Macieja