Fundacja Szachowa  /  Organizujemy  /  Warsaw Chess Festival  /  Turniej 2022  /  Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny

Warsaw Chess Festival

 pod honorowym patronatem Rafała Trzaskowskiego – Prezydenta Warszawy

Warszawa, 8-17 lipca 2022

 

 W ramach Warsaw Chess Festival w roku 2022 rozegrane zostaną dwa memoriały:

 Memoriał Jana Maciei w szachach błyskawicznych

(8 lipca 2022)

 • Memoriał Mieczysława Najdorfa w szachach klasycznych

(9-17 lipca 2022)

 

 

1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

2. Partnerzy: Polski Związek Szachowy oraz Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Ośrodek Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

3. Wsparcie finansowe: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz darczyńcy.

4. Dyrektor Festiwalu: Maria Macieja tel.: +48-603–391–318

5. Sędziowie główni:

- Memoriał Jana Maciei – Agnieszka Brustman (IA);

- Memoriał Mieczysława Najdorfa – grupa A – Agnieszka Brustman (IA);

- Memoriał Mieczysława Najdorfa – grupa B – Paweł Suwarski (IA);

6. Witryna internetowa: http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2022/

7. Miejsce i termin rozgrywek: hala sportowa przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie w dniach 8-17 lipca 2022 r..

8. Obostrzenia epidemiczne.

1. W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Będą one publikowane w kolejnych komunikatach Dyrektora Festiwalu.  Końcowy, szczegółowy komunikat Dyrektora Festiwalu zostanie opublikowany do dnia 30 czerwca br.

9. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

Piątek, 8 lipca 2022 roku

w godzinach 15:30 – 16:00 - oficjalne rozpoczęcie Warsaw Chess Festival

Memoriał Jana Maciei

Piątek, 8 lipca 2022 roku

11 rund

16:00 – 20:00 (Planowane zakończenie Memoriału i rozdanie nagród – godzina 20:30)

 

Memoriał Mieczysława Najdorfa

Sobota 9 lipca – niedziela 17 lipca 2022

TURNIEJ A

 

Sobota

09.07.2022

godz. 17:00

I runda

Niedziela

10.07.2022

godz. 17:00

II runda

Poniedziałek

11.07.2022

godz. 17:00

III runda

Wtorek

12.07.2022

godz. 17:00

IV runda

Środa

13.07.2022

godz. 17:00

V runda

Czwartek

14.07.2022

godz. 17:00

VI runda

Piątek

15.07.2022

godz. 17:00

VII runda

Sobota

16.07.2022

godz. 17:00

VIII runda

Niedziela

17.07.2022

godz. 17:00

IX runda

Niedziela

17.07.2022

 

Zakończenie Festiwalu bezpośrednio po ostatniej rundzie

 

TURNIEJ B

 

Sobota

09.07.2022

godz. 10:00

I runda

Niedziela

10.07.2022

godz. 10:00

II runda

Poniedziałek

11.07.2022

godz. 10:00

III runda

Wtorek

12.07.2022

godz. 10:00

IV runda

Środa

13.07.2022

godz. 10:00

V runda

Czwartek

14.07.2022

godz. 10:00

VI runda

Piątek

15.07.2022

godz. 10:00

VII runda

Sobota

16.07.2022

godz. 10:00

VIII runda

Niedziela

17.07.2022

godz. 10:00

IX runda

Niedziela

17.07.2022

 

Zakończenie Festiwalu bezpośrednio po ostatniej rundzie

 

10. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno rankingową):

 

Memoriał Jana Maciei

Wszyscy uczestnicy memoriału wezmą udział w jednym turnieju z wieloma specjalnymi nagrodami w grupach rankingowych, dla kobiet, dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów.

Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Wpisowe: 60 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do FIDE.

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie

 

Memoriał Mieczysława Najdorfa

 

Turnieje:

 

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 1800

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1800

 

 

Turniej A

Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 1800

 

Wpisowe: 240 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do FIDE.

 

Dyrektor Festiwalu ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A kilku zawodników z rankingiem ELO 1700 – 1800. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 300 PLN.

 

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie

 

Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły GM, IM, WGM, WIM.

 

Turniej B

Dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1800

 

Wpisowe: 200 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do FIDE.

 

Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.

 

11. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:

 

Memoriał Jana Maciei

Wszyscy zawodnicy rozegrają 11 rund systemem szwajcarskim tempem P-3'+2'' (3 minuty na partię dla zawodnika z dodawaniem 2 sekund na każde posunięcie).

Kolejność zawodników, którzy ukończą turniej z tą samą liczbą punktów, jest ustalana w oparciu punktacje pomocnicze, stosowane w następującej kolejności

Punktacja pomocnicza:

 

a) Buchholz cut-1

b) Buchholz

c) liczba zwycięstw

d) progress

e) losowanie

 

Inne:

- Zawodnik może się spóźnić na partię i rozpocząć ją przed upływem czasu na swoim zegarze.

- Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.

- Turniej jest rozgrywany zgodnie z przepisami B.4 przepisów gry w szachy.

- Zawodnicy mogą posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne w plecaku, torbie.

 

 

Memoriał Mieczysława Najdorfa

 

Turnieje A i B rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry:

 

grupa A i B : 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.

 

Punktacja pomocnicza:

 

a) Buchholz cut-1

b) Buchholz

c) liczba zwycięstw

d) progress

e) losowanie

 

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

 

Uwagi:

1.    Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 60 minut przegrywa partię (Memoriał Najdorfa).

2.    Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.

3.    Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

a) Uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.

b) W porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

 

4.    Na turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania telefonu komórkowego w trakcie partii przy sobie tzn. zawodnicy mogą posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne w swojej torbie, z którą nie mogą chodzić po sali gry i poza nią oraz marynarce która będzie powieszona na krześle przez całą partię.

Posiadanie urządzeń elektronicznych (w szczególności telefonów komórkowych) w kieszeni swojej odzieży lub w innej formie ze sobą (na pasku itp.) w trakcie granej partii powoduje przegraną. Organizator przewiduje losową kontrolę w zakresie urządzeń elektronicznych w sali gry oraz poza salą gry np. toaleta, korytarz miejsca gry.

W przypadku urządzeń takich jak smartwatch obowiązują te same ograniczenia.

 

12. Warunki uczestnictwa w Festiwalu (Memoriał Maciei i Memoriał Najdorfa):

 

a) Zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2022/

w terminie do 10.06.2022(pod warunkiem wolnych miejsc, gdyż max liczba miejsc w Memoriale Maciei wynosi 220, w Memoriale Najdorfa w turnieju A wynosi również 220 i w turnieju B wynosi 220) lub wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: Grupa turniejowa, imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, ranking FIDE na adres: .

 

b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 10.06.2022 (przedłużono do dnia 30.06.2022) pod warunkiem zmieszczenia się w limicie zawodników (220 osób w każdej z grup turniejowych):

 

I) przelewem na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

 

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)

 

SWIFT code: PKO PPL PW
IBAN code: PL 95124028871111001004853355 (w złotych)

 

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

 

c) Rejestracja zawodników po terminie tj. w dniach 1.07. – 08.07.2022 będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc w Festiwalu i po przesłaniu e-maila na adres: . Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 30.06.2022 wzrasta o 50 zł.

 

d) Zawodnicy zgłoszeni w dniu 8.07.2022 (Memoriał Maciei) lub 9.07.2022 (Memoriał Najdorfa) zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej oraz wyłącznie w sytuacji, gdy jeszcze będą wolne miejsca do udziału w Festiwalu.

e) Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających na jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w Festiwalu.

 

13. Informacje o hotelach.

 

a) Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie**** (ul. Muranowska 2, – vis a vis sali gry).

 

W Hotelu IBIS Stare Miasto zakwaterowani zostaną szachiści zaproszeni na kosz organizatora.

 

W miarę wolnych miejsc, organizatorzy kwaterować będą innych uczestników Festiwalu:

·         cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem ) wynosi 220 PLN brutto (tj. ok. 50 euro) od osoby dziennie.

·         Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem) wynosi 125 PLN brutto (tj. ok. 27 euro) od osoby dziennie. W pokoju znajdują się dwa oddzielne łóżka.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach zakwaterowania prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem Festiwalu: Maria Macieja

b) Pozostałe zakwaterowanie pozostaje w gestii zawodników.

 

14. Weryfikacja uczestnictwa:

 

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2022/

 

15. Nagrody:

 

Memoriał Jana Maciei

 

Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 15 000 PLN!!! (fundusz nagród uległ podwyższeniu o 5000 PLN w stosunku do informacji z komunikatu pierwszego).

 

Nagrody główne

Memoriał

Jana Maciei

za miejsce pierwsze

5000 PLN

za miejsce drugie

2000 PLN

za miejsce trzecie

1000 PLN

za miejsce czwarte

600 PLN

za miejsce piąte

500 PLN

za miejsce szóste

400 PLN

za miejsce siódme

300 PLN

za miejsce ósme

200 PLN

Łącznie

10000 PLN

 

 

Memoriał Jana Maciei - nagrody specjalne - fundusz 5000 PLN

najlepsza kobieta

I – 1000 PLN, II - 300 PLN

najlepszy senior ur. 1962 lub wcześniej

I – 300 PLN,

najlepszy zawodnik z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2004 lub młodszy

I – 200 PLN

najlepsza zawodniczka z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2004 lub młodsza

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 2201 - 2400

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 2001 - 2200

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1801 - 2000

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1601 - 1800

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1401 - 1600

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO <= 1400

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2004

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2005

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2006

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2007

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2008

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2009

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2010

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2011

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2012 lub młodszy

I – 200 PLN,

Memoriał Mieczysława Najdorfa

 

Fundusz nagród pieniężnych ogółem(fundusz nagród uległ podwyższeniu o 5000 PLN w stosunku do informacji z komunikatu pierwszego).

W Turnieju A – fundusz 29000 PLN

W Turnieju B – fundusz 16000 PLN

 

Nagrody główne

Turniej A

Turniej B

za miejsce pierwsze                    

8000 PLN

3000 PLN

za miejsce drugie

4000 PLN

2000 PLN

za miejsce trzecie

3000 PLN

1000 PLN

za miejsce czwarte

2000 PLN

900 PLN

za miejsce piąte

1600 PLN

800 PLN

za miejsce szóste

1000 PLN

700 PLN

za miejsce siódme

800 PLN

600 PLN

za miejsce ósme

700 PLN

500 PLN

za miejsce dziewiąte

600 PLN

500 PLN

za miejsce dziesiąte

500 PLN

500 PLN

za miejsce jedenaste

500 PLN

400 PLN

za miejsce dwunaste

500 PLN

300 PLN

Łącznie

23200 PLN

11 200 PLN

 

Turniej A - nagrody specjalne - fundusz 5800 PLN

 

najlepsza kobieta

I – 1000 PLN, II – 600 PLN, III – 400 PLN

Najlepszy senior ur. 1962 lub starszy

I – 600 PLN, II – 400 PLN

najlepszy zawodnik ur.2004 lub młodszy

I – 400 PLN,

najlepsza zawodniczka ur. 2004 lub młodsza

I – 400 PLN

najlepszy zawodnik ur.2006 lub młodszy

I – 400 PLN,

najlepsza zawodniczka ur. 2006 lub młodsza

I – 400 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2400

I – 400 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2200

I – 400 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2000

I – 400 PLN,

 

 

Turniej B - nagrody specjalne - fundusz 4800 PLN

 

najlepsza kobieta

I – 400 PLN, II – 300 PLN, III – 200 PLN

najlepszy senior ur.1962 lub starszy

I – 400 PLN, II – 300 PLN

najlepszy junior ur.2004 - 2005

I – 300 PLN

najlepsza juniorka ur.2004 - 2005

I – 300 PLN

najlepszy junior ur.2006 - 2007

I – 300 PLN

najlepsza juniorka ur.2006 - 2007

I – 300 PLN

najlepszy junior ur.2008 - 2009

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur.2008 - 2009

I – 200 PLN

najlepszy junior ur.2010 - 2011

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur.2010 - 2011

I – 200 PLN

najlepszy junior ur.2012 lub młodszy

I – 200 PLN

Najlepsza juniorka ur.2012 lub młodsza

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1600

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1400

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1200

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1000

I – 200 PLN

 

 

Uwagi do nagród w Festiwalu (Memoriał Jana Maciei oraz Memoriał Mieczysława Najdorfa) :

a) Nagrody zostaną wypłacone w złotówkach (PLN).

b) Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

c) Nagrody nie są dzielone.

d) Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I) za miejsce

II) dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III) dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

IV) dla najlepszego seniora urodzonego w 1962 roku lub wcześniej

V) dla najlepszej kobiety

VI) w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

 

e) Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Memoriału Jana Maciei oraz Memoriału Mieczysława Najdorfa przepadają.

f) Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie wiekowej lub rankingowej minimum 3 zawodników.

 

 

16. Warunki specjalne: (korespondencję prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja: ).

Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).

 

17. Wizy:

 

Z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, w roku 2022 organizator Festiwalu nie podejmuje się pośredniczenia w wydawaniu zaproszeń wizowych.

18. Ubezpieczenie:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

19. Polityka prywatności.

 

a) Zasady polityki prywatności w imprezach szachowych organizowanych przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego zostały zapisane na portalu Fundacji na stronie : http://www.poloniachess.pl/fundacja_szachowa/polityka_prywatnosci/.

b) Każdy uczestnik Warsaw Chess Festival zobowiązany jest do zapoznania się z ww. Zasadami, co w praktyce oznacza:

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Warsaw Chess Festival;

- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika (m.in. zawodnika, osoby towarzyszącej, kibica) w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsaw Chess Festival.

20. Postanowienia końcowe:

a) Zgłoszenie się do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

b) W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

 

Dyrektor Festiwalu

/-/ Maria Macieja

 

Sędzia główny Memoriału Jana Maciei

/-/ Agnieszka Brustman (IA)

 

Sędzia główny Memoriału Mieczysława Najdorfa – turniej A

/-/ Agnieszka Brustman (IA)

 

Sędzia główny Memoriału Mieczysława Najdorfa – turniej B

/-/ Paweł Suwarski (IA).