Fundacja Szachowa  /  Organizujemy  /  Warsaw Chess Festival  /  Turniej 2021  /  Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny

Warsaw Chess Festival

pod honorowym patronatem Rafała Trzaskowskiego – Prezydenta Warszawy

Warszawa, 9-18 lipca 2021

 

W ramach Warsaw Chess Festival w roku 2021 rozegrane zostaną dwa memoriały:

 

  • Memoriał Jana Maciei w szachach błyskawicznych (9 lipca 2021)
  • Memoriał Mieczysława Najdorfa w szachach klasycznych (10-18 lipca 2021)

Komunikat Organizacyjny

1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

2. Partnerzy: Polski Związek Szachowy oraz Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Ośrodek Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

3. Wsparcie finansowe: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (spodziewane).

4. Dyrektor Festiwalu:Maria Macieja tel.: +48-603–391–318

5. Sędziowie główni:

- Memoriał Jana Maciei – Tomasz Delega (IA)

- Memoriał Mieczysława Najdorfa – Agnieszka Brustman (IA);

6. Witryna internetowa: http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2021/

7. Miejsce i termin rozgrywek: hala sportowa przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie w dniach 9-18 lipca 2021 r..

8. Obostrzenia epidemiczne.

1. W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Będą one publikowane w kolejnych komunikatach Dyrektora Festiwalu.  Końcowy, szczegółowy komunikat Dyrektora Festiwalu zostanie opublikowany do dnia 30 czerwca br.

9. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

Piątek, 9 lipca 2021 roku

w godzinach 16:45 – 17:00 - oficjalne rozpoczęcie Warsaw Chess Festival

Memoriał Jana Maciei

Piątek, 9 lipca 2021 roku

11 rund

17:00 – 20:30 (Planowane zakończenie Memoriału i rozdanie nagród– godzina 21:00)

 

Memoriał Mieczysława Najdorfa

Sobota 10 lipca – niedziela 18 lipca 2021

TURNIEJ A

 

Sobota

10.07.2021

godz. 17:00

I runda

Niedziela

11.07.2021

godz. 17:00

II runda

Poniedziałek

12.07.2021

godz. 17:00

III runda

Wtorek

13.07.2021

godz. 17:00

IV runda

Środa

14.07.2021

godz. 17:00

V runda

Czwartek

15.07.2021

godz. 17:00

VI runda

Piątek

16.07.2021

godz. 17:00

VII runda

Sobota

17.07.2021

godz. 17:00

VIII runda

Niedziela

18.07.2021

godz. 15:00

IX runda

Niedziela

18.07.2021

 

Zakończenie Festiwalu bezpośrednio po ostatniej rundzie

 

TURNIEJ B

 

Sobota

10.07.2021

godz. 10:00

I runda

Niedziela

11.07.2021

godz. 10:00

II runda

Poniedziałek

12.07.2021

godz. 10:00

III runda

Wtorek

13.07.2021

godz. 10:00

IV runda

Środa

14.07.2021

godz. 10:00

V runda

Czwartek

15.07.2021

godz. 10:00

VI runda

Piątek

16.07.2021

godz. 10:00

VII runda

Sobota

17.07.2021

godz. 10:00

VIII runda

Niedziela

18.07.2021

godz. 10:00

IX runda

Niedziela

18.07.2021

 

Zakończenie Festiwalu bezpośrednio po ostatniej rundzie

 

9. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno rankingową):

Memoriał Jana Maciei

Wszyscy uczestnicy memoriału wezmą udział w jednym turnieju z wieloma specjalnymi nagrodami w grupach rankingowych, dla kobiet, dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów.

Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Wpisowe: 50 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do PZSzach

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie

Memoriał Mieczysława Najdorfa

Turnieje:

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 1800

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1800

Turniej A

Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 1800

Wpisowe: 200 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa

Dyrektor Festiwalu ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A max 3-4 zawodników z rankingiem ELO 1700 – 1800. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 250 PLN.

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie

Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły GM, IM, WGM, WIM.

Turniej B

Dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1800

Wpisowe: 150 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa

Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.

10. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:

Memoriał Jana Maciei

Wszyscy zawodnicy rozegrają 11 rundsystemem szwajcarskim tempem P-3'+2'' (3 minuty na partię dla zawodnika z dodawaniem 2 sekund na każde posunięcie).

Kolejność zawodników, którzy ukończą turniej z tą samą liczbą punktów, jest ustalana w oparciu punktacje pomocnicze, stosowane w następującej kolejności

Punktacja pomocnicza:

a) Buchholz cut-1

b) Buchholz

c) liczba zwycięstw

d) progress

e) losowanie

Inne:

- Zawodnik może się spóźnić na partię i rozpocząć ją przed upływem czasu na swoim zegarze

- Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.

- Turniej jest rozgrywany zgodnie z przepisami B.4 przepisów gry w szachy

- Zawodnicy mogą posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne

Memoriał Mieczysława Najdorfa

Turnieje A i B rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry:

grupa A : 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.

grupa B: 90 min na partię z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.

Punktacja pomocnicza:

a) Buchholz cut-1

b) Buchholz

c) liczba zwycięstw

d) progress

e) losowanie

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

Uwagi:

  1. Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię (Memoriał Najdorfa).
  2. Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.
  3. Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

a) Uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.

b) W porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

  1. Na turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania telefonu komórkowego w trakcie partii przy sobie tzn. zawodnicy mogą posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne w swojej torbie, z którą nie mogą chodzić po sali gry i poza nią oraz marynarce która będzie powieszona na krześle przez całą partię.

Posiadanie urządzeń elektronicznych (w szczególności telefonów komórkowych) w kieszeni swojej odzieży lub w innej formie ze sobą (na pasku itp.) w trakcie granej partii powoduje przegraną. Organizator przewiduje losową kontrolę w zakresie urządzeń elektronicznych w sali gry oraz poza salą gry np. toaleta, korytarz miejsca gry.

W przypadku urządzeń takich jak smartwatch obowiązują te same ograniczenia.

11. Warunki uczestnictwa w Festiwalu (Memoriał Maciei i Memoriał Najdorfa):

a)       Zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2021/

w terminie do 10.06.2021(pod warunkiem wolnych miejsc, gdyż max liczba miejsc w Memoriale Maciei wynosi 150, w Memoriale Najdorfa w turnieju A wynosi również 150 i w turnieju B wynosi 150) lub wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: Grupa turniejowa, imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, ranking FIDE na adres: .

 

b)Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 10.06.2021 pod warunkiem zmieszczenia się w limicie zawodników (150 osób w każdej z grup turniejowych):

 

I)  przelewem na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)

SWIFT code: PKO PPL PW
IBAN code:    PL 95124028871111001004853355 (w złotych)

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

c)Rejestracja zawodników po terminie tj. w dniach 11.06. – 09.07.2021 będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc w Festiwalu i po przesłaniu e-maila na adres: . Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 10.06.2021 wzrasta o 50 zł.

d) Zawodnicy zgłoszeni w dniu 9.07.2021 (Memoriał Maciei) lub 10.07.2021 (Memoriał Najdorfa) zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej oraz wyłącznie w sytuacji, gdy jeszcze będą wolne miejsca do udziału w Festiwalu.

e) Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających na jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w Festiwalu.

 

12. Informacje o hotelach.

 

a)   Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie*** (ul. Muranowska 2, http://www.ibis.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml) – vis a vis sali gry.

W Hotelu IBIS Stare Miasto zakwaterowani zostaną szachiści zaproszeni na kosz organizatora.

W miarę wolnych miejsc, organizatorzy kwaterować będą innych uczestników Festiwalu:

  • cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem ) wynosi 180 PLN brutto (tj. ok. 40 euro) od osoby dziennie.
  • Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem) wynosi 100 PLN brutto (tj. ok. 22 euro) od osoby dziennie. W pokoju znajdują się dwa oddzielne łóżka.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

b) Pozostałe zakwaterowanie pozostaje w gestii zawodników.

13. Weryfikacja uczestnictwa:

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2021/

 

14. Nagrody:

 

Memoriał Jana Maciei

 

Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 10 000 PLN.

 

Nagrody główne

Memoriał

Jana Maciei

za miejsce pierwsze

2000 PLN

za miejsce drugie

1000 PLN

za miejsce trzecie

800 PLN

za miejsce czwarte

600 PLN

za miejsce piąte

500 PLN

za miejsce szóste

400 PLN

za miejsce siódme

300 PLN

za miejsce ósme

200 PLN

Łącznie

5800 PLN

 

 

Memoriał Jana Maciei - nagrody specjalne - fundusz 4200 PLN

najlepsza kobieta

I – 500 PLN,

najlepszy senior ur. 1961 lub wcześniej

I – 300 PLN,

najlepszy zawodnik z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2003 lub młodszy

I – 200 PLN

najlepsza zawodniczka z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2003 lub młodsza

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 2201 - 2400

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 2001 - 2200

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1801 - 2000

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1601 - 1800

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1401 - 1600

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1400

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2003

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2004

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2005

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2006

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2007

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2008

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2009

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2010

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2011 lub młodszy

I – 200 PLN,

Memoriał Mieczysława Najdorfa

Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 40 000 PLN.

 

W Turnieju A – fundusz 25000 PLN

W Turnieju B – fundusz 15000 PLN

 

Nagrody główne

Turniej A

Turniej B

za miejsce pierwsze

5000 PLN

3000 PLN

za miejsce drugie

4000 PLN

2000 PLN

za miejsce trzecie

3000 PLN

1000 PLN

za miejsce czwarte

2000 PLN

900 PLN

za miejsce piąte

1600 PLN

800 PLN

za miejsce szóste

1000 PLN

700 PLN

za miejsce siódme

800 PLN

600 PLN

za miejsce ósme

700 PLN

500 PLN

za miejsce dziewiąte

600 PLN

400 PLN

za miejsce dziesiąte

500 PLN

300 PLN

Łącznie

19200 PLN

10200 PLN

 

 

Turniej A - nagrody specjalne - fundusz 5800 PLN

najlepsza kobieta

I – 1000 PLN, II – 600 PLN, III – 400 PLN

Najlepszy senior ur. 1961 lub starszy

I – 600 PLN, II – 400 PLN

najlepszy zawodnik ur.2003 lub młodszy

I – 400 PLN,

najlepsza zawodniczka ur. 2003 lub młodsza

I – 400 PLN

najlepszy zawodnik ur.2005 lub młodszy

I – 400 PLN,

najlepsza zawodniczka ur. 2005 lub młodsza

I – 400 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2400

I – 400 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2200

I – 400 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2000

I – 400 PLN,

Turniej B - nagrody specjalne - fundusz 4800 PLN

najlepsza kobieta

I – 400 PLN, II – 300 PLN, III – 200 PLN

najlepszy senior ur.1961 lub starszy

I – 400 PLN, II – 300 PLN

najlepszy junior ur.2003 - 2004

I – 300 PLN

najlepsza juniorka ur.2003 - 2004

I – 300 PLN

najlepszy junior ur.2005 - 2006

I – 300 PLN

najlepsza juniorka ur.2005 - 2006

I – 300 PLN

najlepszy junior ur.2007 - 2008

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur.2007 - 2008

I – 200 PLN

najlepszy junior ur.2009 - 2010

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur.2009 - 2010

I – 200 PLN

najlepszy junior ur.2011 lub młodszy

I – 200 PLN

Najlepsza juniorka ur.2011 lub młodsza

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1600

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1400

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1200

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1000

I – 200 PLN

Uwagi do nagród w Festiwalu (Memoriał Jana Maciei oraz Memoriał Mieczysława Najdorfa) :

a) Nagrody zostaną wypłacone w złotówkach (PLN).

b)Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

c)Nagrody nie są dzielone.

d)Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I)   za miejsce

II)  dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III)dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

IV)  dla najlepszego seniora urodzonego w 1961 roku lub wcześniej

V)   dla najlepszej kobiety

VI)  w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

VII) Przynależność do klubu Polonia Warszawa (dot. Memoriału Jana Maciei)

 

e)Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Memoriału Jana Maciei oraz Memoriału Mieczysława Najdorfa przepadają.

f) Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie wiekowej lub rankingowej minimum 3 zawodników.

15. Warunki specjalne: (korespondencję prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja: ).

Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).

16. Wizy:

Z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, w roku 2021 organizator Festiwalu nie podejmuje się pośredniczenia w wydawaniu zaproszeń wizowych.

17. Ubezpieczenie:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

18. Polityka prywatności.

a)Zasady polityki prywatności w imprezach szachowych organizowanych przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego zostały zapisane na portalu Fundacji na stronie : http://www.poloniachess.pl/fundacja_szachowa/polityka_prywatnosci/.

b) Każdy uczestnik Warsaw Chess Festival zobowiązany jest do zapoznania się z ww. Zasadami, co w praktyce oznacza:

   - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Warsaw Chess Festival;

   - nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika (m.in. zawodnika, osoby towarzyszącej, kibica) w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsaw Chess Festival.

19. Postanowienia końcowe:

 

a) Zgłoszenie się do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

b) W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

 

Dyrektor Festiwalu

/-/ Maria Macieja