Komunikat organizacyjny

Komunikat dyrektora Memoriału Jana Maciei z dnia 25.10.2020

Szanowni Państwo!

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w Warszawie, organizacja Memoriału Jana Maciei zostaje przeniesiona o 1 miesiąc tj. na grudzień br. W ciągu kilku dni poinformuję o grudniowej dacie Memoriału.

 Maria Macieja

Dyrektor Memoriału Jana Maciei

Warsaw Chess Festival

pod honorowym patronatem Rafała Trzaskowskiego – Prezydenta Warszawy

W ramach Warsaw Chess Festival w roku 2020 rozegrany zostanie jeden memoriał tj.

 

Memoriał Jana Maciei w szachach błyskawicznych

(8 listopada 2020)

 

Drugi memoriał

(Memoriał Mieczysława Najdorfa w szachach klasycznych) –

z powodu utrzymującej się sytuacji epidemicznej uniemożliwiającej m.in. swobodne przejazdy zawodników z wielu krajów Europy i świata - zostanie przeniesiony na rok 2021. Planowany termin: lipiec 2021.

 

Komunikat Organizacyjny I Memoriału Jana Maciei

 

1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 

2. Partnerzy: Polski Związek Szachowy, Mazowiecki Związek Szachowy, MediaConsulting.pl.

 

3. Wsparcie finansowe: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 

4. Dyrektor Festiwalu:Maria Macieja tel.: +48-603–391–318

 

5. Sędzia główny: Tomasz Delega (IA)

 

6. Witryna internetowa:http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2020/

 

7. Miejsce i termin rozgrywek: Centrum Olimpijskie w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa 8 listopada 2020 roku.

 

8. Uwagi generalne i grupy turniejowe.

 

 1. Ze względu na konieczność zachowania ostrożności związanej z epidemią koronawirusa, Memoriał podzielony zostanie na dwa turnieje, które rozegrane zostaną w oddzielnym czasie.

 

 1. W każdym turnieju przewidziany jest limit zawodników do max 150 osób. O przyjęciu zawodnika do udziału w Memoriale w danej grupie turniejowej decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłat startowych. Nie ma możliwości przyjęcia zawodników ponad wyżej określony limit.

 

 1. Obydwa turnieje zgłoszone będą do klasyfikacji rankingowej FIDE.

 

 1. W obydwu turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

 

 1. Turniej A (open) – rozgrywki zaplanowane są w jednej grupie na dystansie 11 rund w godzinach 15:00 – 19:00 w dniu 8 listopada br..

 

Wpisowe: 60 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do PZSzach i FIDE.

 

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie

 

 1. Turniej B – rozgrywki zaplanowane są w jednej grupie na dystansie 11 rund w godzinach 10:00 – 14:00 w dniu 8 listopada br.. Będzie to turniej dla dzieci do lat 14 tj. z rocznika 2006 i młodszych.

 

Wpisowe: 40 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do PZSzach i FIDE.

 

 

9. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:

 

Memoriał Jana Maciei

Wszyscy zawodnicy rozegrają 11 rundsystemem szwajcarskim tempem P-3'+2'' (3 minuty na partię dla zawodnika z dodawaniem 2 sekund na każde posunięcie).

Punktacja pomocnicza:

 

 • ilość zdobytych punktów
 • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku
 • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego wyniku
 • pełna punktacja Buchholza
 • liczba zwycięstw
 • losowanie

Inne:

- Zawodnik może się spóźnić na partię i rozpocząć ją przed upływem czasu na swoim zegarze.

- Zawodnik, który odda partię walkowerem, zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.

- Turniej jest rozgrywany zgodnie z przepisami B.4 przepisów gry w szachy.

- Zawodnicy mogą posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne.

10. Warunki uczestnictwa w Memoriale Jana Maciei:

 

a)           Zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2020/ w terminie, o którym decyduje liczba zgłoszonych zawodników tj. max 150 osób w każdym turnieju, przy czym liczą się zawodnicy, którzy dokonali opłat startowych. Oznacza to, że jeśli na liście startowej np. w dniu 30.10.2020 będzie 150 zawodników (arcymistrzowie + osoby, które dokonały opłat startowych), to ten dzień będzie oznaczał zamknięcie dalszych zapisów do turnieju.

 

b)           Istnieje możliwość rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: Grupa turniejowa, imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, ranking FIDE na adres: , w terminie, o którym decyduje liczba zgłoszonych zawodników tj. max 150 osób w każdym turnieju, przy czym liczą się zawodnicy, którzy dokonali opłat startowych.

 

 

c)            Opłaty startowe należy wpłacać

 

I)  przelewem na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

 

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)

 

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

 

II)w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki – czwartki w godz. 17:30-19:00

 

d) Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających na jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w Festiwalu.

 

e)    Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 

11. Weryfikacja uczestnictwa:

 

Lista osób zgłoszonych do udziału w Memoriale Jana Maciei będzie systematycznie uaktualniana i publikowana na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2020/

 

12. Nagrody:

 

Memoriał Jana Maciei

 

Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 15 000 PLN, w tym:

- w Turnieju A 11000 PLN,

- w Turnieju B 4000 PLN

 

Nagrody główne

Turniej A

za miejsce pierwsze

2000 PLN

za miejsce drugie

1000 PLN

za miejsce trzecie

900 PLN

za miejsce czwarte

800 PLN

za miejsce piąte

700 PLN

za miejsce szóste

600 PLN

za miejsce siódme

500 PLN

za miejsce ósme

400 PLN

za miejsce dziewiąte

300 PLN

za miejsce dziesiąte

200 PLN

Łącznie

7400 PLN

Turniej A – nagrody specjalne – fundusz 3600 PLN

Najlepsza kobieta

I – 600 PLN, II – 400 PLN, III – 200 PLN

Najlepszy senior ur. 1960 lub wcześniej

I – 200 PLN,

Najlepszy zawodnik z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2002 lub młodszy

I – 200 PLN

Najlepsza zawodniczka z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2002 lub młodsza

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik o rankingu ELO 2001 - 2400

I – 200 PLN,

Najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1601 - 2000

I – 200 PLN,

Najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1600

I – 200 PLN,

Najlepszy zawodnik ur.2002

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2002

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik ur.2003

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2003

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik ur.2004 lub młodszy

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2004 lub młodsza

I – 200 PLN

 

Nagrody główne

Turniej B

za miejsce pierwsze

500 PLN

za miejsce drugie

400 PLN

za miejsce trzecie

300 PLN

Łącznie

1200 PLN

Turniej B – nagrody specjalne – fundusz 2800 PLN

Najlepszy zawodnik z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2006 lub młodszy

I – 200 PLN

Najlepsza zawodniczka z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2006 lub młodsza

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik ur.2006

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2006

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik ur.2007

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2007

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik ur.2008

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2008

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik ur.2009

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2009

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik ur.2010

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2010

I – 200 PLN

Najlepszy zawodnik ur.2011 lub młodszy

I – 200 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2011 lub młodszy

I – 200 PLN

 

 

Uwagi do nagród:

a) Nagrody zostaną wypłacone w złotówkach (PLN).

b)Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku.

c)Nagrody nie są dzielone.

d)Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I)   za miejsce

II)  dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III)dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

IV)  dla najlepszego seniora urodzonego w 1960 roku lub wcześniej

V)   dla najlepszej kobiety

VI)  w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

 

e)Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Memoriału Jana Maciei przepadają.

f) Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie wiekowej lub rankingowej minimum 3 zawodników.

 

 

13. Warunki specjalne: (korespondencję prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja: ).

a)Bezpłatne zakwaterowanie oraz śniadanie w terminie 7/8.11.2020 dla zawodników zaproszonych na koszt organizatora;

b)Wyżywienie w dniu 8 listopada br. dla zawodników zaproszonych na koszt organizatora.

c) Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).

 

14. Ubezpieczenie:

 

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

15. Polityka prywatności.

 

a)Zasady polityki prywatności w imprezach szachowych organizowanych przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego zostały zapisane na portalu Fundacji na stronie : http://www.poloniachess.pl/fundacja_szachowa/polityka_prywatnosci/.

 

b) Każdy uczestnik Memoriału Jana Maciei zobowiązany jest do zapoznania się z ww. Zasadami, co w praktyce oznacza:

   - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Memoriału Jana Maciei;

   - nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika (m.in. zawodnika, osoby towarzyszącej, kibica) w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Memoriału Jana Maciei.

 

16. Przestrzeganie zasad sanitarno – epidemiologicznych.

 

1. W salach gry obecna będzie profesjonalna pielęgniarka.

2. Przy wejściu do Centrum Olimpijskiego uczestnikom zawodów mierzona będzie temperatura. Osoby z temperaturą >37o C nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.

3. Przy wejściu do Centrum Olimpijskiego oraz po każdej rundzie zawodników będzie obowiązywać dezynfekacja rąk. Środki dezynfekcyjne znajdować się będą w salach gry.

4. Przy szachownicy zawodników nie obowiązuje zakładanie maseczek, ale podczas przerw obowiązuje noszenie własnych maseczek ochronnych.

5. Każdy uczestnik zawodów przy wejściu do Centrum Olimpijskiego otrzyma do podpisania poniższe „Oświadczenie o stanie zdrowia”.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 

JAN KOWALSKI (telefon kontaktowy:……………………………………………………….)

 

Oświadczam, że według swojej najlepszy wiedzy:

 • nie występują u mnie, ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji COVID-19 m.in. gorączka (pow. 38oC), kaszel, katar, bóle mięśni, bóle gardła;
 • nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym;
 • w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.

Zobowiązuje się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie trwania zawodów lub w okresie bezpośrednio po wydarzeniu, pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie COVID-19.

 

Data: 08.11.2020 r.…… Podpis ……………………………………………………………………………………………..

( w przypadku zawodników niepełnoletnich podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

17. Postanowienia końcowe:

 

a) Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

b) W przypadkach spraw nie uregulowanych w niniejszym komunikacie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Memoriału Jana Maciei (w sprawach organizacyjnych).

c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Memoriału Jana Maciei (w sprawach organizacyjnych).

 

Dyrektor Memoriału Jana Maciei

/-/ Maria Macieja

 

Sędzia główny Memoriału Jana Maciei

/-/ Tomasz Delega