Komunikat organizacyjny

Komunikat dyrektora Turnieju Niepodległości z dnia 25.10.2020

Szanowni Państwo!

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w Warszawie, organizacja Turnieju Niepodległości jest poważnie zagrożona. O końcowej decyzji poinformuję w dniu 4 listopada br.

Maria Macieja

Dyrektor Turnieju Niepodległości

 

Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”

Warszawa, 10-11 listopada 2020 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

Komunikat organizacyjny

 

 

 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.

 

 1. Honorowy patronat: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Adam Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

 1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 

 1. Partner Technologiczny: MediaConsulting.pl

 

 1. Witryna internetowa: http://www.poloniachess.pl/turniej_niepodleglosci/turniej_2020/

 

 1. Finansowe wsparcie: Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 2. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

 

 1. Sędzia główny: Jerzy Owczarzak (NA)

 

 1. Miejsce, termin i grupy turniejowe:

 

Warszawa,Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

Turniej C – turniej dla dzieci do lat 12 tj. urodzonych w roku 2008 lub młodszych. Rozegrany zostanie na dystansie 7 rund w dniu 10 listopada 2020 roku w godzinach 15:00 – 20:00.

 

Turniej B – rozegrany zostanie na dystansie 9 rund w dniu 11 listopada 2020 roku w godzinach 10:00 – 17:00. Udział w nim może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich poniżej 1800 ELO lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich.

 

Turniej A – rozegrany zostanie na dystansie 9 rund w dniu 11 listopada 2020 roku w godzinach 10:00 – 17:00. Udział w nim może wziąć każdy zawodnik posiadający ranking FIDE w szachach szybkich minimum 1800 ELO lub w klasycznych, jeśli nie posiada rankingu w szachach szybkich.

 1. System rozgrywek:

a)      szwajcarski, 7 rund w turnieju C oraz 9 rund w turniejach A i B, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu;

b)      we wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE;

c)      O kolejności zajętych miejsc decyduje:

 • ilość zdobytych punktów
 • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku
 • pełna punktacja Buchholza
 • liczba zwycięstw
 • progresja
 • losowanie

 

11. Uwagi generalne.

 

a)    Ze względu na konieczność zachowania ostrożności związanej z epidemią koronawirusa, tegoroczny Turniej Niepodległości rozegrany zostanie w ciągu 2 dni tj. w dniach 10-11 listopada br. , z czego Turniej C rozegrany zostanie w dniu 10 listopada br., a turnieje A i B w dniu 11 listopada br..

 

b)    W Turnieju C dla dzieci do lat 12 w dniu 10 listopada br. przewidziany jest limit zawodników do max 150 osób. O przyjęciu zawodnika do udziału w Turnieju C decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłat startowych. Nie ma możliwości przyjęcia zawodników ponad wyżej określony limit.

 

c)    W Turniejach A i B (łącznie) w dniu 11 listopada br. przewidziany jest limit zawodników do max 200 osób. O przyjęciu zawodnika do udziału w Turnieju A lub Turnieju B decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłat startowych. Nie ma możliwości przyjęcia zawodników ponad wyżej określony limit.

 

 

d)     Wszystkie turnieje tj. Turniej A, Turniej B i Turniej C zgłoszone będą do klasyfikacji rankingowej FIDE turniejów szachów szybkich (rapid).

 

e)      Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) i ID_CR (Nr identyfikacyjny w Centralnym rejestrze) muszą go uzyskać przed zawodami. Zawodnicy polscy muszą się zarejestrować poprzez właściwy wojewódzki związek szachowy np. jako zawodnicy bez przynależności klubowej. Druk do pobrania: http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/02/Formularz_5_Formularz_Rejestracji_Zawodnika_PZSzach_bez_przynaleznosci_klubowej.doc. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub rejestracji w Centralnym rejestrze uniemożliwia udział w turnieju.

 

 

 1. Szczegółowe warunki uczestniczenia w rozgrywkach w dniach 10-11 listopada 2020 r.

 

a)    Zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/turniej_niepodleglosci/turniej_2020/ w terminie, o którym decyduje liczba zgłoszonych zawodników tj. max 150 osób w Turnieju C lub łącznie 200 osóbw Turnieju A i Turnieju B (przy czym liczą się zawodnicy, którzy dokonali opłat startowych). Oznacza to, że jeśli na liście startowej np. w dniu 30.10.2020 będzie łącznie 200 zawodników w Turnieju A i Turnieju B (arcymistrzowie + osoby, które dokonały opłat startowych), to ten dzień będzie oznaczał zamknięcie dalszych zapisów do turniejów A i B. Analogiczna zasada obowiązuje w Turnieju C.

Istnieje możliwość rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: Grupa turniejowa, imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, ranking FIDE na adres: , w terminie, o którym decyduje liczba zgłoszonych zawodników tj. max 150 osób w Turnieju C lub 200 osób łącznie w Turnieju A i Turnieju B, przy czym liczą się zawodnicy, którzy dokonali opłat startowych.

b)      Dokonanie opłat startowych tj.:

 • w turnieju A – 60 PLN w tym opłata klasyfikacyjno - rankingowa do FIDE;
 • w turnieju B – 60 PLN w tym opłata klasyfikacyjno - rankingowa do FIDE;
 • w Turnieju C = 50 PLN w tym opłata klasyfikacyjno - rankingowa do FIDE;
 • zwolnieni z opłat wpisowego są seniorzy ur. 1950 i wcześniej oraz arcymistrzowie i arcymistrzynie pod warunkiem zgłoszenia do Turnieju w terminie (patrz pkt.12 a) oraz potwierdzenia mailem lub telefonicznie najpóźniej w dniu 10 listopada br., że wezmą udział w Turnieju. Prowadzący listę startową sędzia Paweł Suwarski prześle w tej sprawie w dniu 9 listopada br. pilne zapytanie mailowe.
 • Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny w Turnieju Niepodległości (turniej A, B lub C) występuje więcej niż 1 dziecko do lat 18, to drugie i kolejne dziecko płaci jedynie 50% wpisowego.
 • Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

Opłaty startowe płatne są w terminie wyznaczonym liczbą miejsc w turnieju (patrz pkt. 12 a):

ü  przelewem na konto: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa, nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355

ü  w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki w godz. 17:00-19:00

ü  w dniu 10.11.2020 r. w godz. 14:00 – 14:30 w sali gry w Centrum Olimpijskim w Warszawie  pod warunkiem wolnych miejsc (dotyczy zawodników z turnieju C płacących podwójne wpisowe).

ü  w dniu 11.11.2020 r. w godz. 9:00 – 9:30 w sali gry w Centrum Olimpijskim w Warszawie  pod warunkiem wolnych miejsc (dotyczy zawodników z Turnieju A i Turnieju B płacących podwójne wpisowe).

 

13. Fundusz nagród pieniężnych: 20 000 PLN.

Turniej A – 10.000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej A

Nagrody główne: 7.500 PLN

- za miejsce pierwsze                                                         2.000
- za miejsce drugie                                                             1.500
- za miejsce trzecie                                                             1.000
- za miejsce czwarte                                                              800          
- za miejsce piąte                                                                   700
- za miejsce szóste                                                                 600
- za miejsce siódme                                                               500
- za miejsce ósme                                                                  400

 

Nagrody specjalne: 2.500 PLN

- dla najlepszej zawodniczki                                                             500
- dla drugiej zawodniczki                                                                  400
- dla najlepszego seniora ur.1950 lub wcześniej                               200
- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 2002 i później)                     200
- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 2002 i później)                      200
- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2004 i później)                     200
- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2004 i później)                      200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 ELO Rapid                        200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 ELO Rapid                        200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 ELO Rapid                        200

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

 

Turniej B - 7000 PLN

Szczegółowy podział nagród – Turniej B:

Nagrody główne: 4.500 PLN

- za miejsce pierwsze                                                         1.000
- za miejsce drugie                                                                800      
- za miejsce trzecie                                                                700
- za miejsce czwarte                                                              600
- za miejsce piąte                                                                   500
- za miejsce szóste                                                                 400
- za miejsce siódme                                                               300

- za miejsce ósme                                                                  200

 

Nagrody specjalne: 2.500 PLN

- dla najlepszej zawodniczki                                                 300
- dla drugiej zawodniczki                                                      200
- dla najlepszego seniora ur.1950 lub wcześniej                   200
- dla najlepszego juniora do lat 18 (ur. 2002 i później)        200
- dla najlepszej juniorki do lat 18 (ur. 2002 i później)          200     
- dla najlepszego juniora do lat 16 (ur. 2004 i później)         200
- dla najlepszej juniorki do lat 16 (ur. 2004 i później)          200
- dla najlepszego juniora do lat 14 (ur. 2006 i później)         200
- dla najlepszej juniorki do lat 14 (ur. 2006 i później)          200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 R                            200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 R                           200
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1200 R                           200

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

Turniej  C : 3000 PLN, a ponadto wszystkie dzieci otrzymają okolicznościowe naklejki (znaczki Turnieju Niepodległości). Dodatkowo, laureaci otrzymają dyplomy oraz cenne książki o wartości minimum 2000 PLN.

Szczegółowy podział nagród pieniężnych – Turniej C:

Nagrody: 3000 PLN

- za miejsce pierwsze                                                                          500

- za miejsce drugie                                                                              300

- za miejsce trzecie                                                                             200

 

- dla najlepszego juniora z rocznika 2008, który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3                             200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2008, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2009, który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3                             200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2009, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2010, który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3                             200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2010, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2011, który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3                             200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2011, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

- dla najlepszego juniora z rocznika 2012 lub młodszego, który nie otrzymał nagrody za miejsce 1,2 lub 3                            200

- dla najlepszej juniorki z rocznika 2012 lub młodszej, która nie otrzymała nagrody za miejsce 1,2 lub 3                           200

 

Uwaga!
Aby nagroda została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

 


14. Uwagi do nagród:

 • Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
 • Nagrody nie są dzielone.
 • Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I.    za miejsce       
II.   dla juniorów
III.   dla seniorów 
IV.   dla kobiet 
V.     w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

 • Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danejgrupie minimum 3 zawodników.
 • Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Turnieju Niepodległości przepadają. 

15. Warunki specjalne: (korespondencję prosimy kierować na adres dyrektora Turnieju Niepodległości: Maria Macieja: ).

a)  Bezpłatne zakwaterowanie oraz śniadanie w terminie 10/11.11.2020 dla zawodników zaproszonych na koszt organizatora;

b)  Wyżywienie w dniu 11 listopada br. dla  zawodników zaproszonych na koszt organizatora.

c) Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).

 

16. Ubezpieczenie:

 

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

 

17. Przestrzeganie zasad sanitarno – epidemiologicznych.

 

1.  W salach gry obecna będzie profesjonalna pielęgniarka.

2. Przy wejściu do Centrum Olimpijskiego uczestnikom zawodów (zawodnikom i osobom towarzyszącym) mierzona będzie temperatura. Osoby z temperaturą >37o C nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.

3. Przy wejściu do Centrum Olimpijskiego oraz po każdej rundzie zawodników będzie obowiązywać dezynfekcja rąk. Środki dezynfekcyjne znajdować się będą w salach gry.

4. Przy szachownicy zawodników nie obowiązuje zakładanie maseczek, ale podczas przerw obowiązuje noszenie własnych maseczek ochronnych.

5. Każdy uczestnik zawodów (zawodnik oraz osoba towarzysząca) przy wejściu do Centrum Olimpijskiego zobowiązany jest przekazać organizatorom podpisane, poniższe „Oświadczenie o stanie zdrowia”.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

ZAWODNIK / OSOBA TOWARZYSZĄCA*

 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………

 

telefon kontaktowy:……………………………………………………………………...

 

Oświadczam, że według swojej najlepszy wiedzy:

 • nie występują u mnie, ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji COVID-19 m.in. gorączka (pow. 38oC), kaszel, katar, bóle mięśni, bóle gardła;
 • nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym;
 • w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.

Zobowiązuje się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie trwania zawodów lub w okresie bezpośrednio po wydarzeniu, pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie COVID-19.

 

Data:     ………………..2020 r. 

 

Podpis…………………………………………………………….

( w przypadku zawodników niepełnoletnich podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

Uwaga!

 • Aby uniknąć niepotrzebnych kolejek przy wejściu do Centrum Olimpijskiego, organizatorzy proszą zawodników oraz osoby towarzyszące o wcześniejsze samodzielne przygotowanie ww. Oświadczenia i wręczenia go organizatorom przy wejściu na Turniej.
 • Jeśli ktoś zapomni zabrać ww. Oświadczenie z domu, to otrzyma je do podpisu od organizatora, ale wówczas nie uniknie niepotrzebnego stania w kolejce.

 

 • Niepotrzebne skreślić

18. Sprawy porządkowe:

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play, kultury i ciszy na sali gry oraz o przestrzeganie zasad sanitarno – epidemiologicznych. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

·         upomnienie
·         odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
·         wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
.         wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

19. Polityka prywatności.

 

a)  Zasady polityki prywatności w imprezach szachowych organizowanych przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego zostały zapisane na portalu Fundacji na stronie : http://www.poloniachess.pl/fundacja_szachowa/polityka_prywatnosci/.

 

b) Każdy uczestnik Turnieju Niepodległości zobowiązany jest do zapoznania się z ww.  Zasadami, co w praktyce oznacza:

   - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Turnieju Niepodległości;

   - nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika (m.in. zawodnika, osoby towarzyszącej, kibica) w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju Niepodległości.

 

20. Postanowienia końcowe:

 

a) Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

b) W przypadkach spraw nie uregulowanych w niniejszym komunikacie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Turnieju Niepodległości (w sprawach organizacyjnych).

c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Turnieju (w sprawach organizacyjnych).

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

 

Dyrektor Turnieju Niepodległości

/-/ Maria Macieja

 

Sędzia główny Turnieju Niepodległości

/-/ Jerzy Owczarzak