Turniej 2020

„W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”