1% podatek

Szanowni Państwo,


Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na realizację celów statutowych Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (nr KRS:0000223024). Prosimy też o przekazanie naszej prośby wszystkim przyjaciołom szachów.

W roku 2019 nasza Fundacja realizować będzie następujące zadania:

a) szkolenie szachowe dzieci i młodzieży w prowadzonej „Szkółce Szachowej”.

b) organizację zgrupowania szachowego pn. „Wakacje z szachami”w Darłówku, 22 czerwca – 2 lipca 2019 r.;


c) organizację międzynarodowych imprez szachowych:


- XIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa,Warszawa, OSiR przy Polnej 7a, 6-14 lipca 2019 r.; Festiwal składać się będzie z minimum trzech turniejów, aby udział w nim mógł wziąć każdy, bez względu na wiek i posiadany ranking.


- Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” w dniu 11 listopada 2019 roku (Centrum Olimpijskie).


d) wydanie albumu podsumowującego bogaty dorobek sportowy szachistów Polonii Warszawa do 2019 roku włącznie.

Obecnie chodzi o to, żeby historia ww. sukcesów nie poszła w zapomnienie. Chodzi też o to, żeby kolejne pokolenia dzieci i młodzieży poznały bogatą tradycję szachów śródmiejskiego Klubu Szachowego Polonia Warszawa (dawniej sekcji szachowych KS Polonia Warszawa i MKS Polonia Warszawa). Chodzi też o to, aby dotychczasowe sukcesy szachistów Polonii były wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń dzieci grających w szachy.

 

Z wyrazami szacunku
Maria i Jan Macieja

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego