Fundacja Szachowa  /  Organizujemy  /  Festiwale M.Najdorfa  /  Turniej 2019  /  Komunikat turnieju

Komunikat turnieju


XIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa
pod honorowym patronatem Rafała Trzaskowskiego – Prezydenta Warszawy
Warszawa, 6-14 lipca 2019
Turnieje:

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000
B – Open dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2000
C – Open dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)


Komunikat Organizacyjny

1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

2. Partnerzy: Polski Związek Szachowy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a w Warszawie.

3. Finansowe wsparcie: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

4. Dyrektor Festiwalu: Maria Macieja mariamacieja@o2.pl tel.: +48-603–391–318

5. Sędzia główny: FA Paweł Suwarski

6. Witryna internetowa: http://www.poloniachess.pl/festiwal_mieczyslawa_najdorfa/turniej_2019/

7. Miejsce i termin rozgrywek: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Polnej 7a w dniach 6-14 lipca 2019 r..

Szczegółowy terminarz (Turnieje: A, B, C: 6-14.07.2019)

Sobota

06.07.2019

godz. 16:30

Rozpoczęcie Festiwalu

Sobota

06.07.2019

godz. 17:00

I runda

Niedziela

07.07.2019

godz. 17:00

II runda

Poniedziałek

08.07.2019

godz. 17:00

III runda

Wtorek

09.07.2019

godz. 17:00

IV runda

Środa

10.07.2019

godz. 17:00

V runda

Czwartek

11.07.2019

godz. 17:00

VI runda

Piątek

12.07.2019

godz. 17:00

VII runda

Sobota

13.07.2019

godz. 17:00

VIII runda

Niedziela

14.07.2019

godz. 9:30

IX runda

Niedziela

14.07.2019

godz. 16:30

Zakończenie Festiwalu8. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową):

Turniej A
Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000

Wpisowe: 200 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa

Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A zawodników w wieku do lat 18 z rankingiem ELO 1900 – 2000. Końcowa weryfikacja zgłoszenia będzie dokonana na podstawie listy FIDE z dnia 1.07.2019 r. . Wpisowe dla tych zawodników wynosi 250 PLN.
Zwolnieni z wpisowego są:
- arcymistrzowie
- arcymistrzynie

Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.
W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły GM, IM, WGM, WIM.

Turniej B
Dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2000

Wpisowe: 160 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa

Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.
W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.

Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju B zawodników z rankingiem ELO 1500 - 1600 wg listy FIDE z dnia 1.07.2019 r.. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 200 PLN.

Turniej C
Dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)

Wpisowe: 140 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa

Turniej C zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.
W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie krajowe.

9. Warunki uczestnictwa:

a)    Zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/festiwal_mieczyslawa_najdorfa/turniej_2019/
w terminie do 20.06.2019 lub wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, ranking FIDE na adres: najdorf2019@gmail.com w terminie do 20.06.2019.

b)    Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 20.06.2019:

I)    przelewem na konto:
Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

nr     95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)

SWIFT code: PKO PPL PW
IBAN code:     PL 95124028871111001004853355 (w złotych)

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

II)    w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki – czwartki w godz. 17:00-19:00

c)    Rejestracja zawodników po terminie tj. w dniach 21.06. – 05.07.2019 będzie możliwa wyłącznie po przesłaniu e-maila na adres: najdorf2019@gmail.com . Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 20.06.2019 wzrasta o 50 zł.

d) Zawodnicy zgłoszeni w dniu 06.07.2019 zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej.
e) Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających na jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w Festiwalu.


f)    Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.


10. Informacje o hotelach.

a)    Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel Karat *** (Warszawa, ul. Słoneczna 37) – 15 minut pieszo od sali gry. Strona internetowa: http://hotelkarat.pl/ .  

•    W Hotelu Karat zakwaterowani zostaną szachiści zaproszeni na kosz organizatora.

•    W miarę wolnych miejsc, organizatorzy kwaterować będą innych uczestników Festiwalu:
    cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem ) wynosi 180 PLN brutto od osoby dziennie.
    Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem) wynosi 120 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajdują się dwa oddzielne łóżka.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
b) Pozostałe zakwaterowanie pozostaje w gestii zawodników.

11. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:

Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry:

grupa A : 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.

grupa B i grupa C: 90 min na partię z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

Uwagi:
1.    Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.
2.    Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.
3.    Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:
a)    Uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.
b)    W porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

12. Weryfikacja uczestnictwa:

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/festiwal_mieczyslawa_najdorfa/turniej_2019/.

13. Nagrody:

Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 60 000 PLN.

W Turnieju A – fundusz 31 400 PLN
W Turnieju B – fundusz 15 600 PLN
W Turnieju C – fundusz 13 000 PLN

 

Nagrody główne

Turniej A

Turniej B

Turniej C

za miejsce pierwsze

10000 PLN

3000 PLN

3000 PLN

za miejsce drugie

6000 PLN

2400 PLN

2000 PLN

za miejsce trzecie

4000 PLN

2000 PLN

1000 PLN

za miejsce czwarte

2000 PLN

1000 PLN

700 PLN

za miejsce piąte

1500 PLN

900 PLN

700 PLN

za miejsce szóste

1000 PLN

700 PLN

600 PLN

za miejsce siódme

1000 PLN

700 PLN

600 PLN

za miejsce ósme

700 PLN

600 PLN

500 PLN

za miejsce dziewiąte

700 PLN

600 PLN

500 PLN

za miejsce dziesiąte

600 PLN

500 PLN

400 PLN

za miejsce jedenaste

500 PLN

400 PLN

300 PLN

za miejsce dwunaste

400 PLN

400 PLN

300 PLN

Łącznie

28400 PLN

13200 PLN

10600 PLN

 

Turniej A - nagrody specjalne - fundusz 3000 PLN

najlepsza kobieta

I – 1000 PLN

najlepszy zawodnik ur.2001 lub młodszy

I – 400 PLN,

Najlepsza zawodniczka ur. 2001 lub młodsza

I – 400 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2400

I – 400 PLN,  

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2300

I – 400 PLN,  

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2200

I – 400 PLN,  


Turniej B - nagrody specjalne - fundusz 2400 PLN

najlepsza kobieta

I – 600 PLN

najlepszy senior ur.1959 lub starszy

I – 400 PLN

najlepszy junior lub juniorka ur.2001 - 2002

I – 400 PLN

najlepszy junior lub juniorka ur.2003 - 2004

I – 400 PLN

najlepszy junior lub juniorka ur.2005 lub młodszy (młodsza)

I – 300 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1800

I – 300 PLN

 

Turniej C - nagrody specjalne - fundusz 2400 PLN

najlepsza kobieta

I – 400 PLN

najlepszy senior ur.1959 lub starszy

I – 400 PLN

najlepszy junior ur. 2005 - 2006

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur. 2005 - 2006

I - 200 PLN

najlepszy junior ur.2007 -2008

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur.2007 -2008

I – 200 PLN

najlepszy junior ur.2009 lub młodszy

I – 200 PLN

najlepsza juniorka ur.2009 lub młodsza

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu < 1400 ELO

I – 200 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu < 1200 ELO

I – 200 PLN

 


Uwagi:
a) Nagrody zostaną wypłacone w złotówkach (PLN).
b)    Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
c)    Nagrody nie są dzielone.
d)    Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:
I)    za miejsce
II)    dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
III)    dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
IV)    dla najlepszego seniora urodzonego w 1959 roku lub wcześniej
V)    dla najlepszej kobiety
VI)    w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

e)    Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.
f) Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie wiekowej lub rankingowej minimum 3 zawodników.

14. Warunki specjalne: (korespondencję prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja: mariamacieja@o2.pl ).
a)    Bezpłatne zakwaterowanie oraz śniadanie w terminie 5-14.07.2019 dla zawodników zaproszonych na koszt organizatora;
b)    Wyżywienie (lub rekompensata finansowa) w terminie 5-14.07.2019 dla  zawodników zaproszonych na koszt organizatora.
c) Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).

15. Wizy:

a) Warunkiem przesłania zaproszenia wizowego jest wcześniejsze zapłacenie przez zawodnika opłat startowych. Na podstawie dokonanej opłaty zostanie przesłane zaproszenie wizowe.
c) Prośby o zaproszenia wizowe prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja : mariamacieja@o2.pl .

16. Ubezpieczenie:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

17. Postanowienia końcowe:

a) Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.
b) W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).
c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

Dyrektor Festiwalu
/-/ Maria Macieja