Fundacja Szachowa  /  Organizujemy  /  Warsaw Chess Festival  /  Turniej 2024  /  Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny

Warsaw Chess Festival

pod honorowym patronatem Rafała Trzaskowskiego – Prezydenta Warszawy

Warszawa, 8-17 lipca 2024

W ramach Warsaw Chess Festival w roku 2024 rozegrane zostaną dwa memoriały:

 • IV Memoriał Jana Maciei w szachach błyskawicznych

(8 lipca 2024)

 

• XXIII Memoriał Mieczysława Najdorfa w szachach klasycznych

(9-17 lipca 2024)

Komunikat Organizacyjny nr 1

 

 

1. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 

2. Partnerzy: Polski Związek Szachowy oraz LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie.

 

3. Wsparcie finansowe: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (oczekiwane), Ministerstwo Sportu i Turystyki (oczekiwane) oraz darczyńcy.

 

4. Dyrektor Festiwalu:Maria Macieja tel.: +48-603–391–318

 

5. Sędziowie główni:
- Memoriał Jana Maciei – Agnieszka Brustman (IA): - Memoriał Mieczysława Najdorfa – Paweł Suwarski (IA);

6. Witryna internetowa: http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2024/

7. Miejsce i termin rozgrywek: hala sportowa przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie w dniach 8-17 lipca 2024 r..

8. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

Poniedziałek, 8 lipca 2024 roku

w godzinach 16:30 – 17:00 - oficjalne rozpoczęcie Warsaw Chess Festival z udziałem zaproszonych gości.

Memoriał Jana Maciei

Poniedziałek, 8 lipca 2024 roku - 11 rund w godzinach 17:00 – 22:00

Memoriał Mieczysława Najdorfa

Wtorek 9 lipca – środa 17 lipca 2024

 

 

Początek rundy

Koniec rundy

 

Wtorek

9.07.2024

godz. 17:00

godz. 22:00

I runda

Środa

10.07.2024

godz. 17:00

godz. 22:00

II runda

Czwartek

11.07.2024

godz. 17:00

godz. 22:00

III runda

Piątek

12.07.2024

godz. 17:00

godz. 22:00

IV runda

Sobota

13.07.2024

godz. 17:00

godz. 22:00

V runda

Niedziela

14.07.2024

godz. 17:00

godz. 22:00

VI runda

Poniedziałek

15.07.2024

godz. 17:00

godz. 22:00

VII runda

Wtorek

16.07.2024

godz. 17:00

godz. 22:00

VIII runda

Środa

17.07.2024

godz. 10:00

godz. 15:00

IX runda

Środa

17.07.2024

 

godz. 15:30-16:00

Zakończenie Festiwalu bezpośrednio po ostatniej rundzie

 

9. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno rankingową):

Memoriał Jana Maciei

 

Wszyscy uczestnicy Memoriału wezmą udział w jednym turnieju z wieloma specjalnymi nagrodami w grupach rankingowych, dla kobiet, dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów.

 

Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

 

Wpisowe: 80 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do FIDE.

 

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie

 

Memoriał Mieczysława Najdorfa

 

Turnieje:

 

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 1999

C- Open dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600

 

Turniej A

Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000

Wpisowe: 240 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do FIDE.

Dyrektor Festiwalu ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A kilku zawodników z rankingiem ELO 1950 – 2000. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 300 PLN.

Zwolnieni z wpisowego są:

- arcymistrzowie

- arcymistrzynie

Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły międzynarodowe.

Turniej B

Dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 1999

Wpisowe: 200 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do FIDE.

Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.

Dyrektor Festiwalu ma prawo dopuścić kilku zawodników z Turnieju B z rankingiem ELO 1950 – 2000 do udziału w Turnieju A. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 300 PLN.

 

Turniej C

Dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600

 

Wpisowe: 180 PLN, w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa do FIDE.

 

Turniej C zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.

W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.

 

10. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:

 

Memoriał Jana Maciei

Wszyscy zawodnicy rozegrają 11 rund systemem szwajcarskim tempem P-3'+2'' (3 minuty na partię dla zawodnika z dodawaniem 2 sekund na każde posunięcie).

Kolejność zawodników, którzy ukończą turniej z tą samą liczbą punktów, jest ustalana w oparciu punktacje pomocnicze, stosowane w następującej kolejności

Punktacja pomocnicza:

 

a) Buchholz cut-1

b) Buchholz

c) liczba zwycięstw

d) progress

e) losowanie

 

Inne:

- Zawodnik może spóźnić się na partię i rozpocząć ją przed upływem czasu na swoim zegarze.

- Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.

- Turniej jest rozgrywany zgodnie z przepisami B.4 przepisów gry w szachy.

- Zawodnicy mogą posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne.

 

 

Memoriał Mieczysława Najdorfa

 

Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry:

 

grupa A, B i C : 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.

 

Punktacja pomocnicza:

 

a) Buchholz cut-1

b) Buchholz

c) liczba zwycięstw

d) progress

e) losowanie

 

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

 

Uwagi:

1.     Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię (Memoriał Najdorfa).

2.     Zawodnik, który odda partię walkowerem zostanie wykreślony z turnieju, jeśli do końca rundy nie przedstawi usprawiedliwienia.

3.     Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

a) Uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.

b) W porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

 

4.     Na turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania telefonu komórkowego w trakcie partii przy sobie tzn. zawodnicy mogą posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne w swojej torbie, z którą nie mogą chodzić po Sali gry i poza nią oraz marynarce, która będzie powieszona na krześle przez całą partię.

Posiadanie urządzeń elektronicznych (w szczególności telefonów komórkowych) w kieszeni swojej odzieży lub w innej formie ze sobą (na pasku itp.) w trakcie granej partii powoduje przegraną. Organizator przewiduje losową kontrolę w zakresie urządzeń elektronicznych w Sali gry oraz poza salą gry np. toaleta, korytarz, miejsca gry).

 W przypadku urządzeń takich jak smartwatch obowiązują te same ograniczenia.

 

11. Warunki uczestnictwa w Festiwalu (Memoriał Maciei i Memoriał Najdorfa):

 

a) Zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2024/ w terminie do 10.06.2024

lub wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: Grupa turniejowa, imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, ranking FIDE na adres:

 

·        ((zgłoszenia na Memoriał Jana Maciei )

·        (zgłoszenia na Memoriał Mieczysława Najdorfa)

 

 

b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 10.06.2024:

 

I) przelewem na konto:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

 

nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)

 

SWIFT code: PKO PPL PW
IBAN code: PL 95124028871111001004853355 (w złotych)

 

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

 

c) Rejestracja zawodników po terminie tj. w dniach 11.06. – 07.07.2024 będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc w Festiwalu i po przesłaniu e-maila na adres: . Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 10.06.2024 wzrasta o 50 zł.

 

d) Zawodnicy zgłoszeni w dniu 7.07.2024 (Memoriał Maciei) lub 8.07.2024 (Memoriał Najdorfa) zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej oraz wyłącznie w sytuacji, gdy jeszcze będą wolne miejsca do udziału w Festiwalu.

e) Zawodnicy nie posiadający FIN (Numer identyfikacyjny FIDE) muszą podać w zgłoszeniu: Imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kontaktowy adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni muszą uzyskać FIN w swojej narodowej federacji szachowej. Brak numeru FIDE lub danych pozwalających na jego nadanie uniemożliwia uczestnictwo w Festiwalu.

 

12. Informacje o hotelach.

 

a) Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie**** (ul. Muranowska 2, – 300 m od sali gry).

 

W Hotelu IBIS Stare Miasto zakwaterowani zostaną szachiści zaproszeni na kosz organizatora.

 

W sprawach zakwaterowania prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem Festiwalu: Maria Macieja .

b) Pozostałe zakwaterowanie pozostaje w gestii zawodników.

 

13. Weryfikacja uczestnictwa:

 

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2024/

 

14. Nagrody:

 

Memoriał Jana Maciei

 

Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 15 000 PLN.

 

Nagrody główne

Memoriał

Jana Maciei

za miejsce pierwsze

5000 PLN

za miejsce drugie

2000 PLN

za miejsce trzecie

1000 PLN

za miejsce czwarte

600 PLN

za miejsce piąte

500 PLN

za miejsce szóste

400 PLN

za miejsce siódme

300 PLN

za miejsce ósme

200 PLN

Łącznie

10000 PLN

 

 

Memoriał Jana Maciei - nagrody specjalne - fundusz 5000 PLN

najlepsza kobieta

I – 1000 PLN, II – 500 PLN

najlepszy senior ur. 1964 lub wcześniej

I – 300 PLN,

najlepszy zawodnik z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2006 lub młodszy

I – 300 PLN

najlepsza zawodniczka z Klubu Jana Maciei tj. z KSz Polonia Warszawa ur. 2006 lub młodsza

I – 300 PLN

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 2201 - 2400

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 2001 - 2200

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1801 - 2000

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1601 - 1800

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO 1401 - 1600

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1400

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2006

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2007

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2008

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2009

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2010

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2011

I – 200 PLN,

najlepszy zawodnik (zawodniczka) ur.2012 lub młodszy

I – 200 PLN,

Memoriał Mieczysława Najdorfa

Fundusz nagród pieniężnych ogółem: minimum 45 000 PLN.

(Szczegóły w komunikacie nr 2).

 

Uwagi do nagród w Festiwalu (Memoriał Jana Maciei oraz Memoriał Mieczysława Najdorfa) :

a) Nagrody zostaną wypłacone w złotówkach (PLN).

b) Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

c) Nagrody nie są dzielone.

d) Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I) za miejsce

II) dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III) dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

IV) dla najlepszego seniora urodzonego w 1963 roku lub wcześniej

V) dla najlepszej kobiety

VI) w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

 

e) Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie wiekowej lub rankingowej minimum 3 zawodników.

 

e) Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Memoriału Jana Maciei oraz Memoriału Mieczysława Najdorfa przepadają.

 

15. Warunki specjalne: (korespondencję prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja: ).

Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).

 

16. Wizy:

 

a) Warunkiem przesłania zaproszenia wizowego jest wcześniejsze zapłacenie przez zawodnika opłat startowych.

b) Prośby o zaproszenia wizowe prosimy kierować na adres dyrektora Festiwalu: Maria Macieja : .

 

17. Ubezpieczenie:

 

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

18. Polityka prywatności.

 

a) Zasady polityki prywatności w imprezach szachowych organizowanych przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego zostały zapisane na portalu Fundacji na stronie : http://www.poloniachess.pl/fundacja_szachowa/polityka_prywatnosci/.

 

b) Każdy uczestnik Warsaw Chess Festival zobowiązany jest do zapoznania się z ww. Zasadami, co w praktyce oznacza:

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Warsaw Chess Festival;

- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika (m.in. zawodnika, osoby towarzyszącej, kibica) w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsaw Chess Festival.

 

19. Postanowienia końcowe:

 

a) Zgłoszenie się do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

b) W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

 

Dyrektor Festiwalu

/-/ Maria Macieja

 

Sędzia główny Memoriału Jana Maciei

/-/ Agnieszka Brustman (IA)

 

Sędzia główny Memoriału Mieczysława Najdorfa

/-/ Paweł Suwarski (IA).