Harmonogram

Kontynuacja szkolenia w roku 2018 wg następującego harmonogramu:

  • Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową - zajęcia poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:30);
  • Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową - zajęcia poprowadzi mistrz FIDE Jerzy Owczarzak (wtorki w godzinach 17:30 – 19:30);
  • Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową - zajęcia poprowadzi arcymistrzyni Agnieszka Brustman (środy w godzinach 17:30 – 19:30);
  • Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową - zajęcia poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (czwartki w godzinach 17:30 – 19:30);
  • Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających V kategorię szachową - zajęcia poprowadzi instruktor Paweł Suwarski (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:00);

Finanse – Klub Szachowy – (wrzesień – grudzień 2018 r.)

1) W okresie: wrzesień – grudzień br. zajęcia dla zawodników Klubu Szachowego Polonia Warszawa będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Dofinansowanie dotyczy zawodników, którzy w roku 2017 brali udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Młodzików i/lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i/lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i/lub w eliminacjach do MPM, OOM i MPJ.

Jeśli dziecko spełnia ww. kryteria, to dopłata ze strony rodziców za okres: wrzesień – grudzień 2018 r. wyniesie 200 PLN od dziecka (4 miesiące x 50 PLN).

2) W okresie: wrzesień – grudzień br. odpłatność za zajęcia dla zawodników, którzy w roku 2017 nie brali udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Młodzików i/lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i/lub w Mistrzostwach Polski Juniorów i/lub w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i/lub w eliminacjach do MPM, OOM i MPJ – wyniesie 400 PLN od dziecka.

Odpłatność za zajęcia powinna być uregulowana w terminie do 30 września br.

Konto Klubu:

Klub Szachowy Polonia Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa; Nr rachunku bankowego: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893

(z dopiskiem : szkolenie oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka)